Hnutí, kult nebo fenomén 2012?

Na této stránce mého blogu naleznete můj osobní subjektivní pohled v období od roku 2007 až 2011 na Hnutí, kult nebo fenomén 2012? Je to hlavně výraz mého osobního pochopení současného postNewAge proudu, který se až neskutečným nebo více či méně nepochopitelným způsobem vydal na cestu hledání významu mystického roku 2012. Někdy, ale na této cestě jednotliví lidé nebo Spirituální skupinky lidí post NewAge hnutí odhodili doslova svůj rozum do koše a vydali se cestou bezmyšlenkovitého přijímání ani ne duchovní, spirituální cesty ale cesty nového Kultu 2012. Je tu změna paradigmatu nebo je tu slepá cesta pro 21.století a očekávání Zániku s nadšením? Na tyto otázky se snažím odpovědět nejenom ve svých článcích, ale také v probíhajícím dialogu s mnohými cestovateli na této podivné stezce. Hnutí, kult nebo Fenomén 2012? Pište k tématu článků na cybervlk@centrum.cz

Radikalizace Hnutí nebo Kultu 2012?

Od počátku, kdy jsem se tématem začal zabývat se snažím zjistit, proč celé Hnutí nebo Kult 2012? je vystaveno na strachu, na strachu z podivné apokalypsy? Může být strach hlavním „úhelným kamenem“ jakékoliv spirituální snahy? Kde se bere ona troufalost pod tlakem strachu vynášet nesmyslná proroctví, spojovat nespojitelné, vysmívat se rozdílnosti myšlení? Kde je definováno, že své obdivovatele, své příznivce mnozí samozvaní „guruové“„proroci apokalypsy“ musí masírovat strachem a nutit je pohrdat všemi ostatními lidmi vyznávajícími jak „staré“ nebo „nové“ spirituality a náboženství? Totalitní způsob myšlení v područí strachu vedl a vede v České republice mnoho lidí do sekt a pochybných náboženských skupin, mnozí příznivci Hnutí nebo Kultu 2012? si ale musí rozmyslet k čemu jejich snahy mají vést. Buď je jejich cílem lidem otevřít možnost hledání pravdy, nebo jim předložit svoji „nezpochybnitelnou pravdu“ a tím je zařadit do „svého“ stáda a vzít jim svobodu hledačů AbsolutnaRadikalizaci (fanatismus) Hnutí nebo Kultu 2012 nelze už přehlédnout, nutnost „převýchovy“ pro ty kdo doposud nepochopili se stále zvyšuje, i způsoby jakým se příznivci tohoto myšlení snaží zasáhnout„nevědomé ovce“, kteří přece potřebují „ukázat pravdu“.

Reklamy
%d bloggers like this: