Archív

Archive for the ‘Pracovní verze badatelské práce na téma Hnutí nebo Kult 2012?’ Category

Hnutí nebo Kult 2012? Kořeny, vývoj a směřování nového směru myšlení vztahující se k mayské apokalyptické vizi o konci světa v prosinci 2012 4.kapitola: Nadšenci apokalypsy a transformace

Doporučené články pro podrobné studium tématu – únor 2011

Jak jsem již v úvodu k této badatelské práce v červenci 2010 zdůraznil, jde mi o to, abych otevřeně ukázal a otevřel určitá „nepříjemná“ Tabu ohledně základních pojmů Hnutí nebo Kultu 2012? Nejprve se podívejme na to co se změnilo a jak se tématem roku 2012 zabývají aktuálně různé weby a články od září 2010 do února 2011.

Prvním zdrojem novinek o tématu 2012 je přednáška Konec světa. Už zase? od Bc. Leoš Kyša z Českého klubu skeptiků SISYFOS. Tato přednáška ve stručnosti popisuje přehled nejznámějších konců světa a jejich podivných vyznavačů tak jak doslova „proběhli“ světem a zanechali za sebou pouze ? nad lidskou hloupostí a touhou uchopit budoucí děj. (Středa 15. září 2010; Bc. Leoš Kyša: Konec světa. Už zase? záznam přednášky Českého klubu skeptiků Sisyfos; formát mp3) Značka pro pokračování textu

Reklamy

Hnutí nebo Kult 2012? Kořeny, vývoj a směřování nového směru myšlení vztahující se k mayské apokalyptické vizi o konci světa v prosinci 2012 3.kapitola: Zlatý věk, doporučené články k tématu, vývoj myšlení

Další důležité aktuální články a podrobné zdroje mnoha článků k tématu Hnutí nebo Kultu 2012? na internetu v současné době

1. článek Mayský kalendář a rok 2012 http://www.astro.cz/clanek/4378/

V posledních letech se z nejrůznějších zdrojů (www.astro.cz nevyjímaje) dozvídáme, že 21. prosince 2012 končí mayský kalendář. V souvislosti s tím se šíří i zprávy o příchodu jakési blíže nespecifikované celosvětové katastrofy či dokonce konce světa. Samozřejmě v mayském kalendáři žádný takový údaj jako 21. prosinec 2012 nenalezneme! Mayský kalendář totiž vznikl zcela nezávisle na našem současném gregoriánském kalendáři a hlavně o mnoho staletí před ním. Jak tomu tedy ve skutečnosti je? K tomu si musíme nejdřív povědět několik základních informací o tom, jak vlastně mayský kalendář vypadá.) Značka pro pokračování textu

Hnutí nebo Kult 2012? Kořeny, vývoj a směřování nového směru myšlení vztahující se k mayské apokalyptické vizi o konci světa v prosinci 2012 2.kapitola: Myšlenkový původ Hnutí nebo Kultu 2012?

Pokud se nějaký pozorovatel, který bude od nás vzdálený alespoň sto let směrem k budoucnosti, podívá na počátek 21. století, uvidí silnou červenou nit apokalyptické posedlosti tvořící myšlenkový základ pro naši společnost. Čím je to způsobeno, jaké jsou kořeny toho všeho? Co se děje v naší „západní“ civilizaci?

Rok 2012 se stal pro Hnutí nebo Kult 2012? základním datem, kdy by měly nastat všechny změny

Dle různých hlasatelů a myšlenkových proroků 2012 se rok 2012 stává „bodem zvratu“. Mezi příznivci Hnutí nebo Kultu 2012 se ale následně objevil nepříjemný rozpor, bude 21.prosinec 2012 apokalypsou s destruktivním účinkem a totálním zánikem nebo počátkem Zlatého věku? Tento rozpor dělí příznivce roku 2012 na dva základní proudy,  které se od sebe postupně myšlenkově vzdalují. První nepřehlédnutelnou skupinou, která se „zaklíná“ rokem 2012,  jsou Proroci apokalypsy.  Tito příznivci se zcela drží zjednodušeného pohledu na mayský kalendář,  oni naprosto přesně „vědí“,  že destruktivní apokalypsa svět nemine,  doslova se dá říct, že jsou každou zmínkou o katastrofě až nelogicky nadšeni,  každá „zlá“ událost je přece odměnou za „hříchy“ lidstva,  je to potrestání Matky Země,  Otce vesmíru,  Andělů Dohlížitelů,  Mimozemských vyslanců a dalších specialistů (internet je názvy dohlížitelů patřičně přeplněn a názor je nesjednocen). Značka pro pokračování textu

Hnutí nebo Kult 2012? Kořeny, vývoj a směřování nového směru myšlení vztahující se k mayské apokalyptické vizi o konci světa v prosinci 2012 1.kapitola: 21.12 2012 jako bod zvratu

Antropologie nás poučila, že svět je na různých místech odlišně definován. Není tomu jen proto, že lidé mají odlišné zvyklosti, či věří v různé bohy, nebo očekávají odlišné posmrtné osudy, ale spíše, že světy různých národů mají odlišné tvary. Už samotné metafyzické předpoklady se liší: čas netvoří nepřetržitý jednosměrný tok, příčiny a následky se nepodřizují aristotelské logice, prostor není totožný s euklidovskou geometrií, člověk se neliší od ne-člověka či život od smrti, jak je tomu v našem světě. Něco o tvarech jiných světů jsme se dozvěděli z logiky domorodých jazyků, z mýtů a rituálů, které zaznamenali antropologové. (Úvod ke knize Carlose Castanedy: Učení dona Juana) Značka pro pokračování textu

Hnutí nebo Kult 2012? Kořeny, vývoj a směřování nového směru myšlení vztahující se k mayské apokalyptické vizi o konci světa v prosinci 2012 (úvod)

Úvod a cíl této práce:

Cílem této badatelské práce je dostat se do hloubky tématu jenž dokáže ve své radikální i méně radikální podobě na počátku 21.století formovat myšlení jednotlivců i celých skupin, které hledají náhradu za stávající staré i nové spirituality. V současné době existuje dostatečně velký počet jednotlivců a spirituálních skupin, jež si do svého pomyslného středu osobní nebo společné věrouky dali právě jako jedno z dogmat (základů) datum, které bylo vyčteno z Mayského kalendáře jako datum přicházejícího konce světa a tím datem má být 21.prosinec 2012. Mnozí z těchto jednotlivců, mnohé z těchto početně významných spirituálních skupin se váží na společná dogmata (základy), tyto společné základy budou v podrobném obsahu této práce. Cílem této práce není tedy „zhodnocení“ ve vztahu správné věrouky té či oné staré nebo nové spirituality, ale hluboký pohled na téma, jehož základem je právě víra v konec světa, tak jak ho známe. Tato práce se bude přímo vztahovat k situaci v České republice, kde téma Hnutí nebo Kult 2012? dokonale pohltilo všechny alternativní proudy myšlení, součástí této práce budou však i mimo přímých odkazů, citací z článků a dalších zdrojů publikovaných v České republice i odkazy k zahraničním zdrojům, které souvisejí přímo s touto prací. Značka pro pokračování textu