Úvodní stránka > Pracovní verze badatelské práce na téma Hnutí nebo Kult 2012? > Hnutí nebo Kult 2012? Kořeny, vývoj a směřování nového směru myšlení vztahující se k mayské apokalyptické vizi o konci světa v prosinci 2012 4.kapitola: Nadšenci apokalypsy a transformace

Hnutí nebo Kult 2012? Kořeny, vývoj a směřování nového směru myšlení vztahující se k mayské apokalyptické vizi o konci světa v prosinci 2012 4.kapitola: Nadšenci apokalypsy a transformace

Doporučené články pro podrobné studium tématu – únor 2011

Jak jsem již v úvodu k této badatelské práce v červenci 2010 zdůraznil, jde mi o to, abych otevřeně ukázal a otevřel určitá „nepříjemná“ Tabu ohledně základních pojmů Hnutí nebo Kultu 2012? Nejprve se podívejme na to co se změnilo a jak se tématem roku 2012 zabývají aktuálně různé weby a články od září 2010 do února 2011.

Prvním zdrojem novinek o tématu 2012 je přednáška Konec světa. Už zase? od Bc. Leoš Kyša z Českého klubu skeptiků SISYFOS. Tato přednáška ve stručnosti popisuje přehled nejznámějších konců světa a jejich podivných vyznavačů tak jak doslova „proběhli“ světem a zanechali za sebou pouze ? nad lidskou hloupostí a touhou uchopit budoucí děj. (Středa 15. září 2010; Bc. Leoš Kyša: Konec světa. Už zase? záznam přednášky Českého klubu skeptiků Sisyfos; formát mp3)

Druhým zdrojem aktuálních informací o tématu je článek uveřejněný na webu České astronomické společnosti od autora Miloslava Šulce a který je nazván Planeta X a pomatená webová zpráva – díl první a zabývá se tématem bludné a zbloudilé planety Nibiru. Navazuje i druhý díl http://www.astro.cz/clanek/4476 .

Třetím zdrojem je tentokrát zdroj na svobodném webu gnosis9.net, který k tématu Fenomén roku 2012 nashromáždil od různých autorů od roku 2006 do roku 2011 už celkem 52 článků (k tématu jsem přispěl celkem 14 články)

Čtvrtým aktuálním zdrojem je zdroj „z druhé strany“ tedy zdroj, kterým jeho autor Jaroslav Krejčí ukazuje „skutečnou“ aktuální tvář Fenoménu 2012 se svým osobitým, alternativním pohledem, stránky tohoto autora jsou http://fenomen2012.net/ .

Pátým „aktuálním“ zdrojem je odkaz na anglickou wikipedii, kde je téma zpracováno kvalitnějším způsobem, než na české wikipedii – http://en.wikipedia.org/wiki/2012_phenomenon .

Nadšení apokalypsou  v posedlosti apokalyptického ne-pokroku

Nejpodivuhodnější na celém tématu Hnutí, kultu nebo fenoménu 2012? (název fenomén 2012 je jedno z dalších „přátelských“ pojmenování tohoto „fenoménu“) je nekonečné nadšení pro osudovost roku 2012. Nemyslím nyní osudovost směřování k úplnému konci, tam záleží zda patříte k „zlatověkistům“ nebo „apokalyptikům“ ale osudovost potřeby „soudu“ nad lidstvem, tuto „potřebu“ osudového, jasného, promyšleného „soudu“ se snaží všem „pochybovačům“ sdělovat všichni noví „proroci“ zaklínající se rokem 2012. Prostě se musí stát změny, protože lidstvo se nikam nepohnulo, lidstvo jako celek se nikam neotočilo v chápání sebe i přírody, lidstvo se nikam neposunulo v poslušnosti „něčemu“ (každý prorok 2012 si za tuto veličinu dosadí to co právě uctívá, ať apokalyptickou představu svého „vymyšleného“ Boha jako drtivého soudce, nebo apokalyptickou představu své „vymyšlené“ Bohyně, vesmírné zákony, cizí bytosti z jiných světů z různých mimozemských rad „dohlížitelů“ a nebo další typy „dohlížitelů“). Zcela upřímně při pročítání proroků 2012 je nutné uvést, že posedlost „soudit“ druhé, posedlost posuzovat co je dobré pro jednotlivce i lidstvo jako celek je dost nebezpečné a přesto většina z těch, kteří používají kulisu mayského kalendáře pro nespecifikovaný soud pro „zlé“ lidstvo touto posedlostí trpí. Nedokážu pochopit, „kdo“ nebo „co“ pověřilo jednotlivé proroky odvahou a silou soudit lidstvo jako celek? Kde se může vzít ta odvaha, tvrdit, že se zrovna „já“ mohu odvážit vyslovovat soudy nad „zpupností!“ člověka? Pokud takový autor, novodobý prorok zvěstuje své poselství, je až zatvrzele zaujatý svým „mesiášským“ komplexem a naprostou pravdivostí svých slov. Ne, není jiná alternativa, ne, neexistuje možnost změny, ne, neexistuje jakákoliv vůle a možnost ke změně a k pokroku. Jednotlivé lidské osudy a tím i směřování lidstva je přece dané, soud je nutný a začne se v roce 2012, konec, tečka a žádná alternativa. Chtěl bych čtenáře této badatelské práce upozornit, že pro většinu proroků 2012 neexistuje ta možnost, že lidstvo i jednotliví lidé mají možnost volby a že je na nich, na každém jednotlivci aby si na ty nejdůležitější otázky hledal odpověď sám za sebe, s možností volby toho čemu bude věřit a co ho osloví na jeho životní cestě.Zatímco cesta apokalyptického směřování osudovosti 2012 se věnuje boji „proti“ neduchovnosti lidstva, neuvědomění si „vyššího“ řádu, nerespektování „dohlížitelů s indigovou barvou“, měl by ten, kdo chce cokoliv změnit se věnovat spíše být „pro“ tedy hledat smysl života, být „pro“život, kterému dá smysl jak duchovní cesta pomoci těm potřebným, nejmenším, je nutné být „pro“ hledání smysluplného obrazu budoucnosti při vzájemném respektu náboženství, vědy, humanity. Je také nutné „být pro“ respektování rozdílnosti, být „pro“ jasné rozlišování mezi lží a pravdou, být „pro“ hledání smyslu.

Rezignace je jednou z nejhorších variant pro život, rezignace je přiznání pravdy všem sektářským fanatikům zakousnutým do „soudu“ nad lidstvem. Dále chci připomenout snad jednu z nejděsivějších myšlenek, kterou jsem od příznivců apokalypsy 2012 „přijal“ v diskuzích: „apokalypsa musí být, aby se oddělilo zrno od plev, přežijí jen Ti „duchovní, probuzení, přetransformovaní a převibrovaní do vyšší dimenze“, většinou to také končí tím, že ten zbytek co neprojde osudovou apokalyptickou „bouří“ neměl v podstatě žádný smysl aby žil.“ Je mi jasné, že tato slova jsou tvrdá, ale po důkladném pročítání diskuzí i článků nadšenců roku 2012 to takto jednoznačně zní.

Když se ve světě dnes cokoliv přihodí, nyní třeba s poukazem na současné události v arabských zemích (kdy se jedná dle mého úsudku o absolutní zpochybnění moci totalitních vlád, bohužel s nepředvídatelným koncem) nebo jakákoliv přírodní katastrofa, ihned se na stránkách příznivců apokalypsy roku 2012 vynoří „z ničeho“ soubor článků nadšeně oslavující vibrační změny, probíhající soud nad „zlým“ lidstvem. Někteří čeští nebo zahraniční autoři se chovají tak, že si libují v posedlosti vyhledávat za každou cenu všechna znamení mayské apokalypsy, všechny znamení svého soudu nad světem, každá přírodní katastrofa, každý civilizační „otřes“ v jednotlivých zemích (nyní třeba arabských) je vede k přesvědčení, že už je to tady, že už nastal čas konce. Je rok 2011 a do roku 2012 se bude vše stokrát stupňovat, bude vše stokrát horší a horší, je to přece osudově dané. A není přece jiná varianta. Ze svého pohledu badatele chci uvést, že tito novodobí apokalyptici převzali osudovost nadšení pro apokalypsu jako další nositelé západního myšlení uplynulých dvou tisíc let (křesťané sice očekávají stále příchod druhý návrat Ježíše Krista, ale „kristovcům“ mezi které patřím i já už dávno došlo, že o onom dni ví jenom Otec v nebesích, člověk se má pouze orientovat „ve znameních času“ ale má zakázáno vyslovovat hloupá a prázdná data a představy lidského soudu, jeho poslání je následovat Ježíše Krista a vyvolit si tedy život a jeho smysl). Pokud se věnujete tématu dopodrobna je na podrobném osobním studiu i sledovat vývoj apokalyptického myšlení v jiných náboženstvích nebo způsobech myšlení. Věřte, že to není jenom problém západního světa, je to problém fatalismu a osudovosti v podmínkách rychle se měnícího světa, je tady nutnost pohledem sociologů vidět pohyb člověka a jeho úlohy v proměnách doby ve společnosti zvané lidstvo. Každý kdo skutečně chce něco vědět o různých pohledech na svět by měl otevřeně zkoumat a přemýšlet a neustále si ověřovat pravdivost informací.

Transformace jako základní poselství o podivné proměně (z lat.trans-formatio, pře-tvoření se používá ve více významech, obvykle však znamená podstatnou změnu, proměnu), vibrace, vyšší dimenze v pohledu příznivců 2012

1.zdroj: Vzhledem k tomu, že součástí této badatelské práce je přímé pozorování, je nutností nahlédnout do myšlení příznivců fenoménu 2012, nyní tedy v otázce chápání termínu Transformace dám přímé slovo Jaroslavu Krejčímu z webu http://fenomen2012.net/ :

„Je to velmi zjednodušeně řečeno proces, který všem přechod do Nového věku „usnadňuje”. Zdá se, že už probíhá od roku 2004, přičemž se stále více stupňuje. Další zlom patrně nastal v roce 2008, od kdy její projevy pociťuje poměrně mnoho lidí. Jde o duchovní transformaci, kdy na povrch vyplavou skutečné povahy lidí a jejich přesvědčení. Jinými slovy – dobrý člověk s dobrým smýšlením bude smýšlet ještě mírumilovněji a podstoupí razantní změny ve vnímání světa, naproti tomu chtiví lidé budou chtiví ještě více a budou způsobovat velké problémy sami sobě a možná i ostatním. Jedinou cestou z tohoto rozporu je změna myšlení těch chtivých – musí pochopit, že realita založená na penězích a na hmotě pomíjí, změnit svůj žebříček hodnot a zcela se naladit na změny směrem k lásce a harmonii. Kdo bude transformaci přijímat, podstoupí postupně změnu vnímání světa kolem a změní se i struktura jeho těla. Podle některých zdrojů dojde například ke změně struktury DNA z nynějších 2 na 12 šroubovnic. Tím bychom získali schopnosti, o kterých si dnes neodvažujeme snad ani snít. Budeme mnohem volnější, naplněni skutečným poznáním, láskou a štěstím a získáme schopnosti, které dnes nazýváme výrazem „nadpřirozené”. Transformace nás takto postupně do roku 2012 „katapultuje” do vyšších dimenzí, kde hmota ve vztazích nehraje žádnou roli. Nejčastěji se mluví o přechodu do páté dimenze, kde má být realita plně tvořena z myšlenek, bytosti se dokáží dokonale vcítit do pocitů druhého a skutečná láska včetně nepopsatelného pocitu štěstí jsou základní charakteristiky této dimenze. Máme zkrátka na obzoru možnou revoluci, kdy se krutost a násilí konečně stanou minulostí. Záleží na nás, zda tu změnu chceme a zda jsme ochotni přizpůsobit tomu své vědomí. Lidé by si měli také začít pokládat otázky týkajícího se smyslu jejich života. Ptát se, co je skutečným smyslem života nás všech. Je to vzájemná láska k druhým nebo hromadění majetku? Proč každý musí umřít a co je potom? A existuje Bůh nebo je vše kolem nás nahodilou shodou okolností? Že by se všechen život mohl vytvořit z neživé neinteligentní hmoty? Řešit soustavně jenom majetek je k ničemu. Ten nás od nemoci a natož od smrti nezachrání. A zvláště to platí dnes.“ Další rozvíjení tématu je na http://fenomen2012.blueforum.cz/2166/tema/4488/

2. zdroj: V druhém případě dám přednost základním transformačním příznakům, které ve stejné nebo podobné „mutaci“ putují už asi pátým rokem pod názvem Příznaky transformace vycházející z webu osud.cz a z ostatních podobných webů, uvádím bez komentáře, myslím, že ho není potřeba:

Fyzické potíže:

Dřívě prodělaná nějaká infekční nemoc (často různé druhy „únavového syndromu“, EBV virózy)

Bolest a píchání v různých částech těla. Zejména pak v zádech, hrudi, ramenech. Je to výsledek změn na úrovni DNA a uvnitř vás se budí „kristovské energie“.

Krvácení z nosu či změny v menstruačních cyklech. Vaše energetické tělo se ocitá ve větším tlaku, což způsobuje v úvodní fázi krvácení.

Nevolnosti. Pocit „je mi špatně od žaludku“. Dochází k různým změnám v rotaci Země, jejím sklonu, různě kolísají i gravitační tlaky. Citliví jedinci to cítí.

Motání hlavy. Svět se s vámi najednou zhoupne, nebo se cítíte tak, jako byste právě vystoupili z kolotoče.

Neobvyklé spánkové vzorce. Často se probouzíte v noci mezi druhou a čtvrtou. V noci se toho s vámi děje a vy se prostě potřebujete jen na chvíli nadýchnout. Budou dny, kdy neusnete až do hluboké noci, budou dny, kdy se naopak budete budit velmi brzy. Budou často dny, kdy přes den budete úplně mrtví. Nebojte se jít si zdřímnout i přes den, hlavně odpoledne. Některé noci budete mít pocit, že spíte velmi mělce, že jste v podstatě ani neusnuli.

Fyzická dezorientace. Občas nebudete vědět, kde jste. Budete také vychýleni ze své osy, tudíž se například mlátit o futra dveří.

Různě se zvětšující a pak zase zmenšující uzliny.

Problémy s polykáním. Občas se stane, že se zakuckáte při pití, nebo jen polykání sliny.

Návaly obrovského pocení, často i v noci.

Pálení očí.

Citlivost na nízko vibrující energie. Je vám špatně v blízkosti některých lidí, nebo na některých místech, kde jste dříve neměli žádný problém.

Problémy s dechem. Dechová cvičení budou v této době velmi důležitá. Občas budete doslova „lapat po kyslíku“.

Problémy s různými částmi kosterního systému. Budou vás tlačit nově se vyvíjející žlázy, např. v oblasti kostrče na zadku lze pociťovat velké bolesti při sezení. Muži budou pociťovat bolest varlat s měnícím se žlázním systémem.

Ztráta šťávy. Můžete se cítit úplně vyždímaní, bez jakékoliv chuti dělat cokoliv. Je to v pořádku. Prostě vysaďte a dovolte si „nedělat nic“. Je to podobné jako restart počítače.

Výpadky paměti. Nemůžete si vzpomenout na věci či jména, na která byste si dříve vzpomněli i pokud by vás probudili v noci.

Bolesti zubů a pod zubami (zejména šestka vpravo nahoře) – zuby bolí zdánlivě bez příčiny a tvoří se pod nimi „váček-neváček“

Klesá tělesná teplota, často až k 35°C

Psychické příznaky

Intenzivní, živé sny, často nebývale hrůzostrašné. Může se jednat o válku nebo nejrůznější příšery. Uvolňujete staré vzpomínky.

Pocity obrovského vnitřního smutku bez zřejmého důvodu. Uvolňujete svou minulost (jak z tohoto, tak minulých životů) a to způsobuje smutek. Je to podobné, jako při stěhování do nového domu. Je zde smutek kvůli vzpomínkám, energii a zkušenostem starého domu.

Pláč bez zřejmé příčiny. Podobně jako v bodě o jednu výše. Je dobré a zdravé nechat stékat slzy. Pomůže to odplavit staré energie. Pomine to.

Zvětšující se „rozmluvy a mluvení sám se sebou.“ Zjistíte, že k sobě mluvíte stále častěji. Najednou zjistíte, že už 30 minut chatujete sám se sebou. Zažíváte novou úroveň komunikace, která se stane plynnější, soustředěnější a hlubší. Nezbláznili jste se. Pouze vámi plyne nová energie.

Výpadky vědomí. Pocit, že brzy omdlíte, že nejste ve svém těle. Vaše vědomí se zrovna toulá v jiné dimenzi.

Záchvaty hladu, kdy sníte celou ledničku, či naopak několikadenní nechuť k jídlu.

Obrovské pocity samoty, i ve společnosti ostatních lidí či svých blízkých. Nepříjemné pocity ve společnosti skupin lidí. Jdete posvátnou duchovní cestou, po které musí kráčet sám. Navíc tak, jak je vám špatně, nejraději byste si někam zalezli.

Další příznaky

Náhlé změny v práci či kariéře. Velmi obvyklý symptom. Tak jak se měníte, mění se i věci kolem vás. Nebuďte znepokojeni, že jste stále nenašli vhodnou práci. Jste v proměně a možná uděláte několik pracovních změn, než se usídlíte v pozici, která vám bude zcela vyhovovat.

Uvolňování z rodinných vztahů. Se svou rodinou jste spojeni prostřednictvím karmy. Zpracováním karmy se pouta postupně uvolňují a jste volní. Budet to vypadat, že se kamarádům a rodinným příslušníkům vzdalujete, ale pomine to a budete mít šanci navázat vztahy nové úrovně.

U některých činností už prostě nemůžete vydržet. Nemůžete se již v klidu dívat na televizi, či dělat jiné činnosti, se kterými jste dříve neměli problém.

Obrovská touha odejít Domů. Říkáte si co na této šílené planetě pohledávám? Kde je láska? Kde jsou mí blízcí? Proč nejsem s nimi? Není to sebevražedná nálada. Nejde o prožívání pocitů frustrace, ale hlubokého stýskání po něčem, co tak důvěrně znáte.

Energie chodí doslova ve vlnách. Někdy celý den něco pociťujete, s výjimkou například dvou hodin, kdy se vám zcela uleví a pak to začne nanovo. Dříve to bývalo obráceně, ale s blížícím se vstupem Země do fotonového pásu Světla 21. prosince 2012 se poměr obrací.


Reklamy
  1. Zatím nemáte žádné komentáře.
  1. No trackbacks yet.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: