Úvodní stránka > Pracovní verze badatelské práce na téma Hnutí nebo Kult 2012? > Hnutí nebo Kult 2012? Kořeny, vývoj a směřování nového směru myšlení vztahující se k mayské apokalyptické vizi o konci světa v prosinci 2012 2.kapitola: Myšlenkový původ Hnutí nebo Kultu 2012?

Hnutí nebo Kult 2012? Kořeny, vývoj a směřování nového směru myšlení vztahující se k mayské apokalyptické vizi o konci světa v prosinci 2012 2.kapitola: Myšlenkový původ Hnutí nebo Kultu 2012?

Pokud se nějaký pozorovatel, který bude od nás vzdálený alespoň sto let směrem k budoucnosti, podívá na počátek 21. století, uvidí silnou červenou nit apokalyptické posedlosti tvořící myšlenkový základ pro naši společnost. Čím je to způsobeno, jaké jsou kořeny toho všeho? Co se děje v naší „západní“ civilizaci?

Rok 2012 se stal pro Hnutí nebo Kult 2012? základním datem, kdy by měly nastat všechny změny

Dle různých hlasatelů a myšlenkových proroků 2012 se rok 2012 stává „bodem zvratu“. Mezi příznivci Hnutí nebo Kultu 2012 se ale následně objevil nepříjemný rozpor, bude 21.prosinec 2012 apokalypsou s destruktivním účinkem a totálním zánikem nebo počátkem Zlatého věku? Tento rozpor dělí příznivce roku 2012 na dva základní proudy,  které se od sebe postupně myšlenkově vzdalují. První nepřehlédnutelnou skupinou, která se „zaklíná“ rokem 2012,  jsou Proroci apokalypsy.  Tito příznivci se zcela drží zjednodušeného pohledu na mayský kalendář,  oni naprosto přesně „vědí“,  že destruktivní apokalypsa svět nemine,  doslova se dá říct, že jsou každou zmínkou o katastrofě až nelogicky nadšeni,  každá „zlá“ událost je přece odměnou za „hříchy“ lidstva,  je to potrestání Matky Země,  Otce vesmíru,  Andělů Dohlížitelů,  Mimozemských vyslanců a dalších specialistů (internet je názvy dohlížitelů patřičně přeplněn a názor je nesjednocen).

Tuto konečnou destrukci podporuje i myšlenkové pozadí několika nových scifi filmů, pro přímou prezentaci tohoto názoru jsem vybral několik filmů, které apokalypsu veřejně reprezentují:

Prvním filmem je film Proroctví, který je doslova v zajetí nezměnitelné osudovosti. Vzhledem k hlavní roli, kterou tu zastává Nicolas Cage, je film od prvního okamžiku napínavý a nese nás jako správný příběh do země fantazie. Na počátku příběhu stojí Proroctví, přijmuté, jak jinak, channelingovým způsobem ve formě čísel malou školačkou držící se stranou od ostatních, je jak jinak tajemná, odloučená od svých vrstevníků, je archetypem osamělé prorokyně. Channeling je tak ve filmu představen jako metoda a cesta k přijmutí Proroctví od bytostí, které se představují jako dobré. V příběhu jsou později odhalené jako Andělé s křídly pohybující se příběhem nejlépe nepozorovaně, skrytě, tajemně, pouze však do doby, než hlavní hrdina zjistí pravou podstatu Proroctví. Poté se děj jakoby osudově formuje, bez možnosti změny. Proroctví je postupně rozluštěno, hrdina začíná chápat jeho krutý význam, svět čísel a odraz ve světě reálných katastrofických událostí, vlivem nepříjemných událostí a svoji touze po pravdě se sám stává svědkem osudovosti předpovězených událostí, stává se přímým svědkem katastrofy na vlastní kůži. Děj je dokonalý, vtahující do běhu událostí. Film ale směřuje ke svému závěru, ke svému překvapivému konci. Konec je blízko, je to konec jasně definovaný osudovostí, je nepříjemný, krutý. Po té, když zcela nesmyslně a krutě zemře jedna z hlavních postav, je děj stále více vázán na děti pohybující se příběhem, nyní už jsou pod vlivem podivné touhy plnit to, co se jim řekne. Proroctví zavede děti na zvláštní místo, na místo, kde má dojít k setkání s těmi, kdo vyslovili kruté a nepříjemné proroctví o konci světa. A tady je jádro celého příběhu, tady se dozvídáme, že pryč z planety Země se mají dostat jen vyvolení jedinci, některé děti, které odvezou z planety záchranné lodi podivných bytostí připomínající Anděly. Konec příběhu je nesmyslný, zcela podřízený určité krutosti okřídlených bytostí, které vědí na 100% že Země bude zničena dost dlouhou dobu dopředu, ale vysvobozují pouze zlomek vyvolených dětí z planety. Zde je jasně ukázáno, jak ony bytosti nahlížejí na člověka, jak jsme jenom hračkou v jejich krutých rukou a vůbec nic na tom nezmění fakt, že tyto bytosti mají křídla jako andělé a plují si kosmickými loděmi pojatými z vize Ezechiela, starozákonního proroka.

Když vím, že má svět zahynout ve zkáze, Armageddonu, za padesát let od posledního, mnou zjeveného proroctví, pak každý člověk, kterého si náhodou podle své „nebeské loterie“ nevyberu je nevinou obětí a hlavně obětí zbytečnou. Pokud chci obhajovat v pojetí tohoto filmu osudovost nezvratné a destruktivní apokalypsy musím mít skutečnou Dravčí povahu abych se tvářil jako Anděl. Krutost, osudovost, nezměnitelnost směřování, channelingová neúprosná poselství, to všechno nalezneme jako součást tohoto příběhu, který ukazuje stejně podivnou a destruktivní touhu některých zastánců Hnutí nebo Kultu 2012? Konec planety se všemi jejími obyvateli, to je skutečné poselství filmu Proroctví, přes jeho vizuální kvalitu, přes všechny akční záběry. Trochu více mi to připomíná vize různých ekologických i náboženských destruktivních sekt převedenou na filmové plátno. Proroctví a jeho přinašeči žádné varování člověku nedávají, tváří se od počátku jako hlídači kruté vize, kterou sami řídí ve svém mocném okřídleném rozumu. Osobně vím, že z tohoto filmu na mne přichází nepříjemné mrazení, mrazení, že někde v krutém vesmíru si někdo může hrát s lidmi jako s loutkami, jako s bytostmi, které nemají vlastní city a touhy. Výlučnost, osudovost, krutost zůstávají po shlédnutí jinak vizuálně působivého snímku jedinými pocity. Film je v podstatě stejně krutý jako podobným způsobem zpracovaný druhý snímek Den, kdy se zastavila Země. Pro tento druhý film je také nepříjemná osudovost, v podstatě až na jiný příběh obsahuje stejně kruté momenty jako film Proroctví.

Třetím filmem, který dokonale zpracovává téma destruktivní osudové apokalypsy až k neúprosné dokonalosti je film režiséra Rolanda Emmericha nazvaný zcela jednoznačně 2012. Tento film mě přivedl k myšlence, že když bych si měl představit imaginárního nejkrajnějšího vyznavače destruktivního Kultu 2012, tak bych po shlédnutí Emmerichova snímku 2012 viděl před sebou obraz yellowstonského proroka, který měl od začátku celou pravdu o zkáze světa v hrsti. Splňoval ty nejnáročnější podmínky, zcela pochopil mayský kalendář a propočítal vše s pečlivostí apokalyptického vědce, nastudoval všechny svaté spisy (hlavně jejich apokalyptickou část) do nejmenších podrobností, které, jak jsme vyznavači destruktivního Kultu 2012 přesvědčováni, všechny směřují k jedinému datu, se vší osudovosti a ve fatalistické odevzdanosti k 21.12 2012. Tento sopečný prorok se zcela ponořil do hlubin absolutní zkázy, věděl přesně, kde co nastane, na vše měl mapy a výpočty a přijímal svoji osudovost s nadšením pravého sektářského vyznavače, bez ohledu na základní pud sebezáchovy, který lidem většinou napomáhá překonávat těžké chvíle v životě a nutí je bojovat o holý život. Tento sopečný prorok si ochotně vychutnával vybuchující sopku v národním parku Yellowstone a zapomněl včas utéct, ještě že sopka ve filmovém příběhu už nemohla vydržet jeho apokalyptické nadšení a proroka se rychle zbavila, byli jsme tak ušetřeni jeho dalších sopečných promluv, i když si teď říkám, že je to škoda, třeba by nás poučil o převibrování do 15. dimenze nebo o dalších transformačních příznacích, které nám předkládají proroci Hnutí nebo Kultu 2012. Při sledování tohoto sopečného proroka jsem si uvědomil, jak malá je ona tenká hranice mezi zdravým rozumem a naprosto dogmaticky a totalitně pojatou vírou v cokoli a jak realisticky je ve filmu ukázáno typické sektářské nadšení, onen černobílý pohled na věc. V našem případě to byla zcela osudová víra, nadšení v obrovskou katastrofu, která podle tajného mayského plánu zasáhne celý svět 21. prosince 2012. Tento prorok skutečně vystihl mnohé vyznavače destruktivního směřování Kultu 2012, jejich osudové nadšení na potrestání zkaženého lidstva. Jenom tito apokalyptičtí proroci vidí bez zkreslení všechny zločiny lidstva zcela jasně a těší se na jejich potrestání, proto nyní vystupují v roli soudců ve svých transformačních, vibračních a channelingových vizích.

Pokud se vrátím ještě ke snímku režiséra Rolanda Emmericha, tak film 2012 se povedl, má děj, zápletku, úchvatné apokalyptické scény a promluvy sopečného proroka, který krutě ukazuje zvednutý prst s výrazem ‚My jsme Vás varovali‘. Neslyšeli jste naše Transformační poselství, ignorovali jste přechod z nižších vibrací do vyšších a nechtěli jste poslouchat, tak tady máte odměnu. Emmerich ale ukazuje také skutečnou možnou příčinu katastrofy a ukazuje zdviženým prstem na Slunce, což je docela zajímavý námět pro skutečné vědce. Je Slunce schopné vyvolat takové změny v zemské kůře a probudit sopečnou činnost tak velkého rozsahu? Je to možné? A je možné, že už se to v minulosti někdy stalo? Film rovněž realisticky ukazuje zoufalý boj o přežití a také nezapomíná ukázat chamtivost, politickou vychytralost a už poněkud v menší míře, díky Emmerichovi, americký patriotismus a lidské vidění světa při otevření Arch v jedné se závěrečných scén. Ještě že nás tentokrát opravdu Roland Emmerich ušetřil noblesních projevů amerických lidumilných patriotů a prezidentů, které nám hojně nadělil ve svém předchozím filmu Den poté.

 

Ostatní filmy a dokumenty vztahující se k tématu jako zdroje myšlení Hnutí nebo Kultu 2012

Dalšími zdroji jsou také dokumenty a filmy vztahující se přímo k tématu Hnutí nebo Kult 2012, každý z nich jiným způsobem nahlíží na téma apokalypsy a nebo přímo na téma 21.12 2012. Přesto vzhledem k podrobnému studiu tématu je nutnost shlédnout tyto filmy a dokumenty určitě prospěšné. Jako badatel jsem někdy našel otevřený přístup k tématu, někdy jsem objevil přímou manipulaci s myšlením diváka. Zcela ojedinělou kategorií jsou filmy o Nostradamovi, kdy je podstatné se podívat na vznik dokumentu a to z pohledu zda dokument vznikl před nástupem destruktivního apokalyptického myšlení vztahujícího se k roku 2012, nebo až s nástupem kultu 2012, kdy Nostradamus je najednou využíván k prosazování myšlenek kultu 2012. Nezapomínejte také, že filmová západní produkce připravuje masivním způsobem člověka pouze na budoucnost bez možnosti rozhodování, přináší také v mnohých dokumentech a populárních filmech v současné době raději temný obraz vize společnosti ubírající se osudově přesně připravenými kroky ke své zoufalé budoucnosti v područí strachu, v mnohých filmech a dokumentech k tématu je mnohé zkresleno, upraveno, zjednodušeno a zcela přichystáno pro diváka, který se mnohými „fakty“ dopodrobna zabývat nebude, většina toho co je v níže uvedených filmech a dokumentech předložena se jedná o konzumní potravu pro „připravené“.

Scifi film 2012: Soudný den http://www.csfd.cz/film/239161-2012-soudny-den/

Film se zabývá zajímavým tématem předpovědi, týkající se data 21.12.2012. Tehdy má nastat Soudný den, který je v kalendáři Mayů označen jako den konce světa. Čtveřice lidí putuje do džungle v Mexiku, do historické svatyni Mayů, aby toto tajemství vyřešili. Ze svého osobního pohledu připomenu na konci filmu špatně vyložené a vytržené výklady z kontextu knihy Zjevení svatého Jana (Nový zákon – Bible), jehož „apokalypse“ se dostává zastáncům Kultu 2012 také velké pozornosti. V apokalypticky bezduchém filmu režiséra Nicka Everharta 2012 Soudný den je toto vykradení motivů ( z jiného vyznání) bez dalšího vysvětlení až neskutečné i zároveň nesrozumitelné. Spojení víry v Ježíše Krista s nalezením krucifixu v mayském nebo aztéckém (?) chrámu, který je nutné přemístit včas do jiného chrámu a tím zachránit svět, vykradení motivu o nanebevzetí věřících v podobě matky jedné z vyvolených, myšlenka dokonalého propojení mezi apokalyptickými vizemi a událostmi v životě hrdinů filmu, je neskutečné. Nejhorším zážitkem tohoto filmu je ale osudovost apokalypsy, osudovost jasného konce v přesně určený den, osudovost tolik odpovídající myšlení Kultu 2012.

Scifi film Den, kdy se zastavila Země http://www.csfd.cz/film/209089-den-kdy-se-zastavila-zeme/?text=122867

Mysleli jsme, že Země je naše. Byla to chyba. V historii existuje mnoho příkladů střetů civilizací, po nichž ty méně vyspělé zanikly nebo byly zotročeny. V našem filmu jsme těmi méně vyspělými my, lidstvo. Film vypráví příběh mimozemšťana Klaatua (Keanu Reeves), který přicestuje na Zemi s jediným úkolem – zamezit lidstvu jeho organizovanou sebedestrukci i za cenu nejvyšších obětí. Klaatu chce lidstvu pomoci, otázkou je, zda o to vlastně stojíme. Zatímco on chce jednat se světovými mocnostmi, naším jediným zájmem je zavřít jej do laboratoře a vědecky ho prozkoumat. Na útěku z laboratoře ho doprovází astrobioložka Helen (Jennifer Connelly), která spolu se svým nevlastním synem uvízne v Klaatuově poslání. Film Den, kdy se zastavila Země je remakem klasického stejnojmenného filmu z roku 1951, který natočil Robert Wise. Nové podoby se ujal Scott Derrickson. Reevesovo ztvárnění postavy Klaatua, mimozemšťana, který se začíná polidšťovat, je temnější než přístup Michaela Rennieho, který jej hrál v původní verzi. V novém filmu se vám Země doslova ztrácí pod nohami. Film neukazuje jen pohled nás pozemšťanů na nezvyklého návštěvníka a emoce, které jeho přílet na Zemi vyvolává. Je také o tom, jak se na nás a naše pokusy o sebezničení dívá někdo, kdo má v rukou rozhodnutí o naší budoucí existenci.

Scifi film 2012 http://www.csfd.cz/film/239242-2012/?text=144675

Mayský kalendář by měl dosáhnout konce svého třináctého cyklu 21. prosince 2012 a po tomto datu už podle nejmoudřejších mužů této dávné civilizace není nic. To samozřejmě vybízí k otázce: pokud kalendář nepokračuje, co se pak bude dít? Když před mnoha staletími po sobě Mayové zanechali svůj kalendář s jasným koncovým datem, popsali také, co bude následovat. Do dnešních dní stejnou věc objevili astrologové, numerologové odhalili vzory, které ji předpovídají, geologové míní, že už k ní dávno mělo dojít, a dokonce ani vládní vědci nejsou schopni zamlčet katastrofu biblických rozměrů, která na naši planetu čeká v roce 2012. Proroctví, na jehož počátku stáli právě Mayové, je nyní podrobně zaznamenané, prodiskutované, rozebrané a prozkoumané. V roce 2012 zjistíme pravdu o předpovídané povodni. A nemůžeme říci, že jsme nebyli varováni.

 

Dokument Nostradamus: 2012 http://www.csfd.cz/film/263402-nostradamus-2012/

Život na naší planetě byl už 5x téměř vyhuben. Čeká nás v blízké budoucnosti podobná hrozba? Michel de Nostre-Dame zvaný NOSTRADAMUS byl lékař, který proslul jako prorok. Přestože zemřel 2. července 1566, jeho proroctví se ukazují jako velice přesná. Tento dokumentární snímek se zabývá datem 21.12. 2012, kdy má nastat výjimečný astrologický jev a podle předpovědi má nastat konec světa. Existují vědecké či jakékoliv přesvědčivé důkazy, že se temná proroctví ukrytá do tajemných čtyřverší vyplní?

 

 

 

Dokument 2012:Poslední proroctví http://www.csfd.cz/film/271109-2012-posledni-proroctvi/?text=141496

Mayové. Předvídali příchod křesťanství a španělský zábor střední Ameriky. Mayská proroctví napsaná před více než 800 lety, předpověděla světové války, velké diktátory 20. století a přírodní katastrofy, včetně vlny tsunami v roce 2006, která zpustošila jihovýchodní Asii. Na 21. prosinec 2012, předpovídají Mayové přírodní katastrofu obrovských rozměrů, která zničí Zemi a vyhladí celé lidstvo. Jak se toto datum blíží, dostává se mayským proroctvím celosvětové pozornosti. V zimě 2009 měl premiéru nový katastrofický trhák Rolanda Emmericha „2012“. Film vypráví příběh o zničení Země podle mayských proroctví. Existuje však nějaká vědecká opodstatněnost těchto proroctví, nebo je Drážďanský mayský kodex pouze skvělou inspirací pro katastrofický film? Film 2012: POSLEDNÍ PROROCTVÍ sleduje geologa Adama Maloofa, jak pomocí moderní vědy posuzuje stará mayská proroctví. Následuje Maloofa na cestě za hledáním pravdy do prastarých Mayských chrámů na Yucatanu v Mexiku, přes archeologické krypty v německých Drážďanech až do středu Velké australské pouště. Film přináší rozhovory s experty z oblasti geologie, antropologie a astronomie a předkládá napínavé vědecké vysvětlení toho, co se může stát v roce 2012.

Dokument Nostradamus http://www.csfd.cz/film/13197-nostradamus/

Nikdy dříve neviděl jediný muž tolik z budoucnosti celého lidstva. Z vaší budoucnosti. Michel de Nostradamus předpověděl důležité okamžiky, které budou hrát klíčovou roli ve světové historii. Jako lékař bojoval se zákeřnými nemocemi, které sužovaly nejen obyčejný lid, ale i francouzkou monarchii. Jako člověk čelil vizím, které ho často pronásledovaly a ukazovaly přelomové události, jimž budou vystaveny generace v nadcházejících stoletích. Nyní máme možnost nahlédnout do života tohoto vyjímečného muže a seznámit se s jeho fascinující činností.

 

 

 

Dokument Nostradamus: Fakta http://www.csfd.cz/film/268713-nostradamus-fakta/

Důkazy o dějinách světa podle Nostradama. Kdo byl Nostradamus? Jak se z francouzského mastičkáře stal jeden z nejprodávanějších autorů všech dob? A proč se v našem věku vědy slovo „Nostradamus“ stalo nejvyhledávanějším heslem na Internetu po událostech 9. září 2001? Nyní se vůbec poprvé dozvíme pravdu o jedné z nejslavnějších osobností, které kdy žily. Dokument přináší nové překlady proroctví, jež napsal takřka před pěti sty lety. A tato jsou vskutku ohromující.

 

 

 

Dokument Earth 2100 (TV film) http://www.csfd.cz/film/269639-earth-2100/

„Ve svém životě jsem viděla New York v plné karanténě. Středozápad zamořený a zdevastovaný hmyzem. Celou Kalifornii smetenou mořem. Ale co se stalo potom, nemohl nikdo z nás předvídat.“ Tak začíná originálně a zajímavě podaný průběh toho, co se se Zemí může stát během právě začínajícího století. Smyšlená postava, Američanka narozená 1. června 2009, vypráví příběh, ve kterém není nouze o gigantické hurikány, ničivé zvyšování hladiny oceánů, spalující období sucha a smrtící virové epidemie. Na své strastiplné cestě sleduje jednání lidí schopných udělat cokoli pro kapku benzínu nebo vody. Zpracováním připomíná film smyšlený komiks, ale všechny údery, které ve filmu příroda vrací lidstvu, jsou opřené o skutečné teorie současných vědců.

 

 

Dokument Smrt Planety Země / Naked Science: Death of the Earth http://www.csfd.cz/film/236658-naked-science/

Reportáž několika špičkových astronomů v roce 2008 konečně zodpověděla prastarou otázku… Jaký bude konečný osud naší planety? Myslelo se, že slunce po miliardách let uvolní své pouto a země vyklouzne z jeho sevření. Skutečnost je však úplně jiná – čas se krátí a naše planeta to má spočítané. Naked Science bude pátrat spolu se skupinou vědců provádějících výzkum na poli biologie, klimatologie, geologie a astronomie. Očekává nás ovšem šokující překvapení.

Dokument Decoding the Past: Doomsday 2012 – The End of Days http://www.csfd.cz/film/255496-decoding-the-past-doomsday-2012-the-end-of-days/

Dokument pojednává o soudném dni, který je předpovězen v kalendáři dávných Mayů, v čínské prorocké knize I CHING a v současné době i v internetově založeném programu. 2012 je rokem, ve kterém má dojít ke konci světa, ale je tu nějaká věda skrytá za tímto proroctvím? Uměli starověcí proroci opravdu předpovídat budoucnost? Odpověď by mohla ovlivnit v blízké budoucnosti přežití nás všech, je třeba najít co nejdříve odpovědi na tyto otázky.

 

 

 

Ve třetí části nás čeká návrat k proudu, který jsem pro účely své badatelské práce nazval proudem Zlatověkistů a také ke kořenům a další věrouce Hnutí nebo Kultu 2012?


Reklamy
  1. Zatím nemáte žádné komentáře.
  1. No trackbacks yet.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: