Úvodní stránka > Pracovní verze badatelské práce na téma Hnutí nebo Kult 2012? > Hnutí nebo Kult 2012? Kořeny, vývoj a směřování nového směru myšlení vztahující se k mayské apokalyptické vizi o konci světa v prosinci 2012 (úvod)

Hnutí nebo Kult 2012? Kořeny, vývoj a směřování nového směru myšlení vztahující se k mayské apokalyptické vizi o konci světa v prosinci 2012 (úvod)

Úvod a cíl této práce:

Cílem této badatelské práce je dostat se do hloubky tématu jenž dokáže ve své radikální i méně radikální podobě na počátku 21.století formovat myšlení jednotlivců i celých skupin, které hledají náhradu za stávající staré i nové spirituality. V současné době existuje dostatečně velký počet jednotlivců a spirituálních skupin, jež si do svého pomyslného středu osobní nebo společné věrouky dali právě jako jedno z dogmat (základů) datum, které bylo vyčteno z Mayského kalendáře jako datum přicházejícího konce světa a tím datem má být 21.prosinec 2012. Mnozí z těchto jednotlivců, mnohé z těchto početně významných spirituálních skupin se váží na společná dogmata (základy), tyto společné základy budou v podrobném obsahu této práce. Cílem této práce není tedy „zhodnocení“ ve vztahu správné věrouky té či oné staré nebo nové spirituality, ale hluboký pohled na téma, jehož základem je právě víra v konec světa, tak jak ho známe. Tato práce se bude přímo vztahovat k situaci v České republice, kde téma Hnutí nebo Kult 2012? dokonale pohltilo všechny alternativní proudy myšlení, součástí této práce budou však i mimo přímých odkazů, citací z článků a dalších zdrojů publikovaných v České republice i odkazy k zahraničním zdrojům, které souvisejí přímo s touto prací.

Osobní úvod:

Je tu ještě jiné pochopení této cesty. Když se vydáte cestou od religionistiky k duchovní, spirituální cestě, stojíte mezi dvěma světy. Mezi světem chladné analyzující vědy, která vylučuje hledání subjektivního pohledu, ale spíše nahlíží z pozice mimo spirituální cestu, aniž by určovala a charakterizovala pravdivé od nepravdivého. Druhým světem je svět samotné osobní duchovní, spirituální cesty. Pro badatele, amatérského religionistu a hledače absolutna při syntéze pohledu religionisty a subjektivní duchovní cesty se rozevírají netušené možnosti. Při této subjektivní badatelské činnosti, při porovnávání a zkoumání náboženské cesty, stojíme na začátku před Tajemstvím. Toto Tajemství je výzvou i odměnou jen pro Ty, kdo přistupují k hledání a syntéze religionistiky a vlastní duchovní cesty s respektem k pravdě. Bez tohoto přístupu je cesta zkoumání prázdná a nepřináší nic jiného než vlastní falešné uspokojení nad (dobře) vykonanou prací. Na této stezce se musíte rozejít s přezíravostí, subjektivními povýšeneckými představami o vlastnictví jediného správného pohledu na věc. Jen člověk, který si přestane dávat nové výzvy, jen člověk, který se spokojí s určitou jednoduchostí, uzavírá svoji duši a cestu do falešného z knih vyčteného poznání a staví sám sobě překážku na cestě poznání. Na závěr jedno důležité upozornění, nejsem profesionální religionista a vše co píšu k tématu je výsledkem osobního bádání.

Citát k tématu:

Je jasné, že ze dne na den nepřestanou mnozí tvořit dokonalá nová svatá poselství, stále budou přicházet dokonalí (M)učitelé, (Ne)svatí, Indigové (mega)hvězdné děti, neskončí jen tak hladce také doba poselství zkázy magického roku 2012, nepřestanou taky z minuty na minutu chrlit vesmírní přemoudřelí učitelé svůj chanelingový proud a – až přejde rok 2012 – zase bude vytvořeno další nové hnutí, kajícnicky se obracejíce k novým, tentokrát nezkomoleným poselstvím vázaným na nové datum.

Poslední část úvodu k tématu:

Než se začnu zabývat tématem této práce, musím Vás upozornit, že jste dostatečně staří na to, abyste si vytvořili vlastní názor, a že žádný autor to nemůže udělat za Vás, můžu Vám jenom naznačit směr cesty, jít však musíte už sami (tento citát je z filmu „Co my jen víme?“, kdy tento film pojednává o jiném způsobu vnímání a vyzývá k reakci na nové myšlenky z kvantové fyziky a zároveň ukazuje jiný typ myšlení).

Aktivní spolupráce:

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto tématu a přispět i jiným, alternativním pohledem jsem pro spolupráci otevřený. K tomuto můžou sloužit nejenom poznámky pod pracovní verzí této práce zde na webu, případně stačí napsat email přímo autorovi této práce, pokud budete mít zájem jednotlivé části nebo citace uveřejnit na svém webu nebo blogu rád s Vámi budu komunikovat.

 

Zdroje informací k tématu:

1. Sbírka religionistických prací Davida Zbírala na jeho domovském webu http://www.david-zbiral.cz/religionistika.htm

2. Zahraniční www stránky, které nazývají Hnutí nebo Kult 2012? poplašnou zprávou neboli Hoaxem a které doporučuji k přímému studiu tématu, který je právě v centru této badatelské práce http://www.2012hoax.org/

3. Český kyberprostor alternativního myšlení, zvláště pak tyto zdroje: www.osud.cz www.matrix-2001.cz www.gnosis9.net www.fenomen2012.ic.cz http://elf-struck.blog.cz/rubrika/proces-transformace-a-rok-2012 http://www.transformace.info/ http://duchovnizakony.webgarden.cz/

4. Sbírka autorských osobních článků k tématu Hnutí nebo Kult 2012 tak jak postupně vycházely na gnosis9.net od roku 2007 do roku 2010

5. Sbírka diskuzí na českém kyberprostoru (nekonečné diskuze mezi příznivci či odpůrci na českém internetu)

6. Knihy, filmy a filmové dokumenty které se vztahují přímo k tématu

7. Alternativní pohledy autorů článků vztahujících se k hlavnímu tématu, bez úpravy autora této práce


Reklamy
  1. Zatím nemáte žádné komentáře.
  1. No trackbacks yet.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: