Úvodní stránka > Pracovní verze badatelské práce na téma Hnutí nebo Kult 2012? > Hnutí nebo Kult 2012? Kořeny, vývoj a směřování nového směru myšlení vztahující se k mayské apokalyptické vizi o konci světa v prosinci 2012 1.kapitola: 21.12 2012 jako bod zvratu

Hnutí nebo Kult 2012? Kořeny, vývoj a směřování nového směru myšlení vztahující se k mayské apokalyptické vizi o konci světa v prosinci 2012 1.kapitola: 21.12 2012 jako bod zvratu

Antropologie nás poučila, že svět je na různých místech odlišně definován. Není tomu jen proto, že lidé mají odlišné zvyklosti, či věří v různé bohy, nebo očekávají odlišné posmrtné osudy, ale spíše, že světy různých národů mají odlišné tvary. Už samotné metafyzické předpoklady se liší: čas netvoří nepřetržitý jednosměrný tok, příčiny a následky se nepodřizují aristotelské logice, prostor není totožný s euklidovskou geometrií, člověk se neliší od ne-člověka či život od smrti, jak je tomu v našem světě. Něco o tvarech jiných světů jsme se dozvěděli z logiky domorodých jazyků, z mýtů a rituálů, které zaznamenali antropologové. (Úvod ke knize Carlose Castanedy: Učení dona Juana)

Co předcházelo? Jaký je myšlenkový základ Hnutí nebo Kultu 2012?

Žádné hnutí, žádný myšlenkový systém není „úplně“ nový a ve velké většině případů čerpá z nějakého předchozího myšlenkového základu nebo směru, stejně tak reaguje citlivě na změny v myšlení lidí a jejich ochotu a připravenost k jinému typu pohledu na svět. Naše doba je poněkud zvláštní a pro účely této práce je nutné se do hloubky podívat v jaké době, v jakém reálném myšlenkovém pozadí se pohybujeme. Pokud by se jednalo ve 21.století o výměnu upjaté, striktní vědecké doby za ducha doby, v níž bude směřováno k určité syntéze nebo synergii vědeckého a spirituálního myšlení tím, že se zachová respekt k různému druhu poznání a bude se respektovat obojí jako nutnost k celistvosti člověka, byla by taková změna přínosem. Tato změna, ale v západním světě neprobíhá ani ve 21.století. Spíše směřujeme k době nárůstu všeobecné iracionality, k době, kdy bude striktní, vědecké myšlení vyměněno za další extrém, za pavědeckou dobu iracionality.

V západním světě už dlouho probíhá zajímavý proces a to v důsledku prudkých civilizačních zvratů, válek, implantovaného nenávistného myšlení, umělého a vnuceného civilizačního střetu západu a východu a na ni navazující existencionální nevolnost mnoha obyvatel západního myšlenkového světa, který jasně definuje  změnu ducha doby.

O České republice z hlediska „odborných“ výzkumů se pravidelně a často mluví jako o nenáboženské, ateistické společnosti, kdy tato „opakovaná lež“ se mnohým líbí, představa společnosti „nezatížené“ náboženskými představami starých nebo nových spiritualit je příjemná těm, kdo považují s Karlem Marxem náboženství za opium lidstva. Jaká je ale skutečná realita České republiky? Je to opravdu nenáboženská, ateistická společnost? Z hlediska této práce je důležité se zamyslet nad tím, proč v této nenáboženské a ateistické společnosti od roku 2007 přibývá i prostřednictvím internetu určitá, docela početná komunita vyznavačů, která do svého zorného pole více připouští jen jedinou možnou budoucnost a to budoucnost spjatou s údajně končícím mayským kalendářem. Pro účely této práce je nejdůležitější právě období od roku 2007, kdy se poprvé pomocí internetu a knih v České republice začali prosazovat první zvěsti o dalším možném konci světa. Než přišla tato nová vize o dalším konci světa (zcela přesně osudově zmapovaným) předcházelo tomu několik apokalyptických vln ve 20.století. Pro účel této práce je důležité, ale zmapovat roky, které předcházely přímo zrození myšlenkového směru Hnutí nebo Kultu 2012? Tímto tématem se plně zabývá článek od autora Jiřího Duška (ředitel Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně) a je nazván Konec světa: Reloaded a pojednává z pohledu autora o „koncích světa“ tak jak je zaznamenal od roku 1997 svým osobitým pohledem až do dnešních dnů.

Co se tedy děje v myšlení lidí v prvním desetiletí 21.století?

V České republice se nyní jednotlivci i různá volně provázaná společenství stále více dostávají pod vliv apokalyptických, destruktivních myšlenek, které sebou přinášejí staronoví i noví a zcela na mayskou apokalyptickou zvěst orientovaní autoři, kteří na vlně kolabujícího hnutí New Age dospěli k určitému post New Age myšlení a začali se nově v této vizi vázat striktně na rok 2012 a tím dali možnost vzniku podivné směsici názorů vázané na rok 2012. Většina těchto autorů přejala tuto novou vizi od zahraničních autorů s populárně spirituálně badatelských (nevědeckých) knih, které mnohým poskytly myšlenkový základ. Rok 2012 a s ním spojená mayská vize se stala tedy inspirací i ve filmu, i impulsem k vydávání populárních knih o tomto tématu, k psaní článků na internetu, které rychle přitahovali nové i staronové autory, stačilo se z důvodu popularity článku nenápadně zmínit o 21.prosinci 2012 a pak už bylo nedůležité co vlastně autor píše.

Přinesla však tato změna, tento posun k iracionalitě, očekávání apokalypsy dobrou změnu? Nebo je to jen další slepá cesta, která nyní určitou chvíli zasáhne ducha doby a poté se s veškerou poctou odebere do síně smrti vedle dalších pokusů o změnu lidské společnosti aby za sebou zanechala opětovně zklamané vyznavače? To už ukáže až budoucnost.

V současné době tedy existuje dostatečně velký počet jednotlivců a spirituálních skupin, kteří si do svého pomyslného středu víry dali právě jako jedno z dogmat (základů) datum 21.prosince 2012. Tato vlna iracionality a alternativního náboženského myšlení vázaného na rok 2012 zasáhla v roce 2007 v plné míře i českou náboženskou a spirituální scénu a brzy ovládla razantním způsobem většinu alternativních webů a blogů na českém internetu. Pro mnoho autorů článků na internetu nyní začala nová duchovní proměna lidstva řítícího se do záhuby a tato proměna pokračuje dle většiny těchto autorů až k vrcholu evoluce, kdy člověk dospěje k hranici svých maximálních schopností a celý svět bude světem absolutního míru a místem k duchovnímu probuzení lidstva jako celku. Tato cesta má být „bílou“ cestou. Tato nová stezka vede tedy člověka pomocí transformace ke světlejším zítřkům nebo z druhého pohledu k absolutní zkáze. Je ale skutečně tak nová jak se nám snaží její tvůrci zvěstovat? Jaké jsou ale tedy skutečné kořeny tohoto fenoménu? Vím, že se mnohým odhalení kořenů apokalyptického hnutí 2012 nebude líbit, ale skutečný myšlenkový základ je právě v dnes již skomírajícím myšlenkovém směru New Age – více ve studii Davida Zbírala http://www.david-zbiral.cz/NewAge.htm

Centralizované hnutí nebo pavučina jedinců a skupin?

Neexistuje žádné centralizované hnutí s řízenou správou v podobné hierarchii jako má například katolická církev. Pokud jde o pojmenování jednotlivců a spirituálních skupin vázaných na téma roku 2012 Hnutím nebo Kultem 2012? tak se jedná pouze o pojmenování tohoto fenoménu v době, kdy hnutí alternativních spiritualit a přístupu k životu a vědě inspirované hnutím New Age a Vodnářským spiknutím paní Marilyn Fergusonové ztrácí svůj prvotní potenciál a hledá nějaké ústřední téma pro sjednocení. Tím tématem se nejenom v České republice ale i v zahraničí mezi alternativními spirituálními skupinami a jednotlivci stalo právě téma roku 2012, lidé a jednotlivci na této cestě spíše připomínají pomyslnou pavoučí síť, kterou tvoří nejrůznější meditační a jiné skupiny s myšlenkami vázanými k sjednocující vizi 21. prosince 2012 a spojených většinou pomocí internetových článků, stránek, podrobných diskuzí.

Reklamy
  1. Zatím nemáte žádné komentáře.
  1. No trackbacks yet.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: