Úvodní stránka > Kult nebo Hnutí 2012? > Hnutí nebo kult 2012? Otevřená cesta nebo vítězství „jedné“ jediné pravdy? (10)

Hnutí nebo kult 2012? Otevřená cesta nebo vítězství „jedné“ jediné pravdy? (10)

Co když nastane situace, že se natolik bojíme rozdílů, že nedokážeme rozdílnost chápat a respektovat? Uvědomujete si, že celá teorie roku 2012 tolik připomíná již několikrát osvědčený způsob jak lidi vehnat do otroctví strachu? A jak řekl Karel Čapek: Lepší černá křídla, než růžová pouta.

Úvod ke článku: Můj poslední článek o tématu Hnutí nebo Kult 2012? se objevil naposledy dne 2.12 2009. Od zveřejnění posledního článku k tomuto tématu jsem se odmlčel a důvody byly praktické. K tématu se moc nových informací neobjevilo a tak poctivý přístup k věci mě vedl k skrytému sledování. Za tuto dobu „nečinnosti“ jsem procházel nejen články zde na gnosis9.net, ale také na dalších i specializovaných stránkách na českém kyberprostoru, kde jsem sledoval diskuze a argumenty různých stran k tématu.

V úvodu ke článku chci ještě upozornit, že je dobré než se seznámíte z novým článkem zmínit jednu důležitou věc a to že v rámci skutečného dialogu je základní, že musím respektovat postoj druhého i když s ním třeba v diskusi nesouhlasíme (tento článek je diskuzí). Dialog má svá tvrdá pravidla, pokud z nich vybočíme, ztrácíme hlavní cíl, vzájemně se pochopit, i když zůstaneme na opačné straně „bitevního“ pole. Své články píšu jako výzvu pro hledání pravdy a nestojím laicky řečeno o žádný obdiv, ani o pomník pro nejmoudřejšího antiproroka kultu 2012, nestojím také o falešný pocit z toho, že jsem to příznivcům kultu 2012 lidově nandal. Proč by to měl být můj cíl? Své články řadím do série Hnutí nebo Kult 2012? Jak je řečeno v názvu, jedná se o nejenom kritický pohled na téma 2012, kdo četl pozorně sérii mých předchozích devíti článků k tématu, vidí otevřenost i kritiku. Vždyť nejdůležitější je čas od času provést revizi poznání, na sebe aplikuji raději denní revizi, osobně vím, že je dobré právě začít u sebe, tvrdě jít po každém slově které napíšu, jít po svých stopách a vracet se k jádru toho čemu věřím a předávám každý den.

Vývoj od prosince 2009 do června 2010

Stále i v roce 2010 v českém kyberprostoru naleznete weby a blogy, které přinášejí pravidelné channelingové dávky nových a zaručeně pravých (sladce optimistických i pesimistických) proroctví indigových dětí od andělů a dalších „dohlížitelů“ na lidstvo (na jeho pravou a nefalšovanou čistotu), dále při skutečném „hledání“ informací o novinkách na téma rok 2012 naleznete i několik webů a blogů, které přinášejí „argumentačně nezpochybnitelné“ informace o roku 2012, zpracované do nejmenších „podrobností“ a nepřipouštějících žádnou kritiku. Ze všech stran se do různých diskusí zapojují Proroci apokalypsy a Zlatověkisté a křičí na všechny strany z hrozivě zdviženým prstem My jsme Vás varovali a varujeme! Takže jestliže nenasloucháte anebo pokud od příznivců Hnutí nebo Kultu 2012 nepřijímáte žádné informace, ani argumenty, zpochybňujete jejich „ego 2012“ a stále si trváte na svém, že ze všech stran míchají informace s dezinformacemi aby uvařily správný apokalyptický guláš 2012, setkáte se z jejich strany v horším případě někdy už s otevřenou nenávistí v diskuzích, někdy v lepším případě jen s nesouhlasem a poklepem na čelo s odkazem jak nemůžete správně chápat a zařadit se do jednoho celku správných následovníků kultu 2012, když jste byly seznámeni se všemi informacemi, kterým věří „masa“ lidí, důležitý je odzbrojující argument, vědí to už všichni, Vy ještě ne? V poslední době mě také na severu Čech překvapila další nepříjemná snaha šířit informace o Kultu 2012 pomocí výlepu plakátů na sloupech elektrického osvětlení, na zdech domů, na autobusových zastávkách bez ohledu na „zákazy“ a obecnou slušnost (informace je možné šířit i tímto způsobem, ale pak je dobré v rámci slušnosti vylepovat plakáty za úplatu majitelům legálních výlepových ploch). Mnohým bojovníkům za „svatou“ pravdu nestačí k šíření kyberprostor, kde mohou své „neomylné“ poselství šířit mezi své ovečky a zabývají se snahou jak správně informovat „nevědomé občany“ nebo „nevědomé ovce“ správným postojem k neomylnému datu 21.12. 2012, bohužel tento způsob „přenosu“ informací už vzbuzuje otázku co vlastně je cílem podobných proroků.

Radikalizace Hnutí nebo Kultu 2012?

Od počátku, kdy jsem se tématem začal zabývat se snažím zjistit, proč celé Hnutí nebo Kult 2012? je vystaveno na strachu, na strachu z podivné apokalypsy? Může být strach hlavním „úhelným kamenem“ jakékoliv spirituální snahy? Kde se bere ona troufalost pod tlakem strachu vynášet nesmyslná proroctví, spojovat nespojitelné, vysmívat se rozdílnosti myšlení? Kde je definováno, že své obdivovatele, své příznivce mnozí samozvaní „guruové“ a „proroci apokalypsy“ musí masírovat strachem a nutit je pohrdat všemi ostatními lidmi vyznávajícími jak „staré“ nebo „nové“ spirituality a náboženství? Totalitní způsob myšlení v područí strachu vedl a vede v České republice mnoho lidí do sekt a pochybných náboženských skupin, mnozí příznivci Hnutí nebo Kultu 2012? si ale musí rozmyslet k čemu jejich snahy mají vést. Buď je jejich cílem lidem otevřít možnost hledání pravdy, nebo jim předložit svoji „nezpochybnitelnou pravdu“ a tím je zařadit do „svého“ stáda a vzít jim svobodu hledačů Absolutna. Radikalizaci (fanatismus) Hnutí nebo Kultu 2012 nelze už přehlédnout, nutnost „převýchovy“ pro ty kdo doposud nepochopili se stále zvyšuje, i způsoby jakým se příznivci tohoto myšlení snaží zasáhnout „nevědomé ovce“, kteří přece potřebují „ukázat pravdu“.

Mezi příznivci Hnutí nebo Kultu 2012? se objevil nepříjemný rozpor – Apokalypsa nebo Zlatý věk?

První nepřehlédnutelnou skupinou, která se „zaklíná“ rokem 2012 jsou Proroci apokalypsy. Tito příznivci se zcela drží zjednodušeného pohledu na mayský kalendář (Nostradamus, z Bible příznivci kultu 2012 vytržené z kontextu Zjevení Svatého Jana*), oni naprosto přesně „vědí“, že Apokalypsa svět nemine, doslova se dá říct, že jsou každou zmínkou o katastrofě nadšeni, každá „zlá“ událost je přece odměnou za „hříchy“ lidstva, je to potrestání Matky Země, Otce vesmíru, Andělů Dohlížitelů, Mimozemských vyslanců a dalších specialistů. Jejich kultovním datem je 21.12 2012. Tak jak to tedy je? Mají pravdu Proroci apokalypsy nebo Zlatověkisté? Je to těžká otázka, příznivci obou hlavních proudů jsou přesvědčeni, že se něco neomylně stane. Jako „správní“ příznivci kultu 2012 pečlivě studují všechny české i zahraniční weby k tématu, budují archy, kupují pozemky v horách, sledují „smysluplné“ argumenty, naslouchají „neomylným prorokům channelingu“, do nejmenších podrobností přijímají všechny hlavní propracované texty svých guruů a mají skutečný hluboký přehled, cenný „nezpochybnitelný poklad“.

A čemu věří Zlatověkisté? Zlatověkisté vidí rok 2012 jako začátek Zlatého věku, bohužel přesnou definici jsem přehlédl, spíše je to jakési „optimistické“ okno do budoucna, ale až po nezbytných „očišťovacích“ operacích ve stylu filmu 2012. Ti co přežijí, něco zažijí a bude to zkrátka Zlatý věk. Rád bych jim položil několik otázek a to Co bude definovat onen Zlatý věk? Bude to duchovní věk? Jak bude definována ona „duchovní“ kultura Zlatého věku, která má nastat? Na Vaše odpovědi čekám s úctou v rámci studia tématu Hnutí nebo Kultu 2012? na emailu. Jen jednu odpověď prosím vynechejte, že to bude dle předchozích vyjádření doba falešného sjednocení všech náboženství, filosofií a spirituality bez ohledu na jejich rozdílnost.

*dodatek ke Zjevení Svatého Jana citovaná poznámka s diskuze (nechávám bez úprav z důvodu kontextu)

Článek jsem nepsal abych interpretoval „zjednodušeně“ postoj mého vlastního vyznání, řeknu Vám sám za sebe, že pokud někdo studuje téma apokalypsy v Bibli – Novém Zákoně (Zjevení Svatého Jana), musí mít před očima více možností výkladů, jinak na toto téma existuje desítky promyšlených a podrobných knih a článků. Jenže to chce studovat a do hloubky, já to beru vážně už asi 14 let a stále je to velmi otevřené téma, v článku jsem zmínil hlavně, že křesťané očekávají na konci věků návrat (druhý) příchod Ježíše Krista, druhý důraz jsem kladl na falešnost vypočítávání konce času, který podle křesťanského pohledu návratem Krista končí.


K tématu bych chtěl nyní citovat i některé své připomínky a poznámky z diskuzí, kterých jsem se účastnil:

1.poznámka v diskuzi k otázce souladu mezi různými proroky a vizionáři k roku 2012?

Nyní k Vašim poznámkám, nejprve k souladu mezi jak tvrdíte různými proroky a vizionáři. Pokud půjdete ve svém hledání hodně hluboko ke každému z věštců a proroků, zjistíte znepokojivá fakta. Opravdu po důkladném studiu Vám dojde, že každé slovo, také každá kniha, každé proroctví které bylo vysloveno musí zákonitě podléhat určitému pohledu daného člověka na svět. Lidé by rádi viděli do budoucnosti a rádi by si v ní četli jako v otevřené knize, tvrdou realitou je že budoucnost není pevně daná ani napsaná, ale je teprve nyní, tady a teď přirozenou součástí našich životů jako následek určitého chování v minulosti. Pokud důkladně zkoumáte třeba Nostradama, zjistíte že jeho proroctví podléhají určité zákonitosti, která spočívá tvrdě ve skutečnosti, že budoucí události, které věštec, nebo prorok popisuje, se mohou nebo nemusí stát, většina proroctví Nostradama v sobě ale skrývá nejednoznačnost interpretace, ale více možností výkladu toho samého verše (N. psal své Centurie ve verších) na což existují kvalitní vědecké podklady.

2.poznámka k diskuzi o Mayské civilizaci

Co se týče Mayů a ostatních starobylých národů, chtěl jsem sdělit, že nevidím důvod proč se neustále obracíme k odpovědím do minulosti. Proč vidíte u mayské civilizace více rozumu než u té naší? Naopak to platí také i s hloupostí. Vy interpretujete Mayská proroctví jako změnu k lepšímu a spousta vyznavačů kultu 2012 je zase vidí jako jednoznačně negativní událost k potrestání „zvrhlého“ lidstva.

3.poznámka k diskuzi o filmu 2012

Jasně jsem přece v předchozích příspěvcích vypsal negativa filmu 2012, holywůdskou maškarádu kultu 2012, šíleného sopečného proroka jako absolutně negativní příklad hlouposti naší, západní civilizace. Stejně tento film, na který se můžu podívat očima diváka katastrofických filmů, nebo očima diváka, který hltá každou zmínku o roku 2012 a potřebuje být utvrzován o jedinečnosti svého dokonalého názoru na rok 2012, nebo se na něj můžu podívat očima pravdy, pak se ale nebudu dívat dlouho kvůli nesmyslům sopečného proroka, nemůžu ale předem odsoudit celý film a říci, že se nepodívám z nějakého principu. Kdo chce totiž číst mezi řádky, většinou chápe, že moje zmínka o tomto filmu byla určitým ironickým pohledem, je jenom potřeba nebýt tak striktní. Napadlo Vás, že tento film může taky ukazovat touhu naší civilizace po určitém konci, jakousi sebevraždu západního stylu života, jako výsměch všemu, co jsme jako „civilizace“ dokázali?

4.poznámka k diskuzi o tématu stále se zvyšujícím počtu katastrof

Neustále mě fascinuje pokud někdo tvrdí, že počet katastrof stoupá. Odkud čerpáte tyto informace? Máte tyto informace věděcky podložené, to znamená přesný výpočet jaké katastrofy za které období byly a jejich počet? Tvrdit na jedné straně, že katastrofy přibývají a přitom neznat přesná čísla je informace, která nemůže vyvolat nic jiného než paniku. Něco jiného by bylo, kdyby existovala (ale neexistuje) přesná databáze a zápisy všech katastrof přírodního typu za posledních tisíc let, pak by se dalo mluvit o vzestupu nebo poklesu. Jinak je to jenom věc subjektivního pohledu a subjektivní interpretace.

5.poznámka o diskuzi o mé neúctě k zastáncům Hnutí nebo Kultu 2012?
Myslím, že jednu věc chci zdůraznit aby nemohla být přehlédnuta – Netropím si „posměch“, jde mi jen o to, že si nemyslím, že dnešnímu člověku na duchovní cestě pomůže se neustále vracet k údajně „zapomenuté“ moudrosti starověkých národů a vidět v poselství těchto národů něco nadpozemského. Nepodsunujte mi prosím „posměch“, není to dobré, neznáte moji vytrvalost v hledání moudrosti a pravdy, ať se nachází jak v mé vlastní křesťanské tradici, nebo i mimo ni. Možná bych doporučil své články ze série Těžká cesta k probuzení i další články, pak uvidíte trochu větší rozhled, který zastávám. Věřte, že mám trochu větší rozhled do kterého nepatří ani fanatismus ani přezíravost, studuji mnohé z moderní spirituality a inspirace je to v rámci dobrovolného studia religionistiky přínosná.

6.poznámka v diskuzi k tématu Je Egyptská civilizace natolik důvěryhodná, jsou egyptská mysteria tak revolučně jiná než mýty, legendy a náboženství naší doby?
Myslím, že je také dobré připomenout, že zrovna Egypt a jeho mystéria, náboženství a spisy spjaté s touto kulturou jsou k dispozici pro všechny vážné zájemce o studium, upozorňuji že Egyptská mystéria, náboženství a spisy mě zajímají docela dost, z hlediska určité moudrosti, která je v nich obsažena, jenže
kdyby se Egyptská civilizace chopila toho nejlepšího místo cesty faraónů, otroctví a dalších zvěrstev, tak by nedopadla, tak jak dopadla a to absolutním rozkladem, kdy doplatila hlavně na svou pýchu, přemoudřelost, absolutní odpovědi na všechno, na nejlepší náhled na „civilizaci“, čili na stejné problémy, které v trochu jiné podobě řeší naše dnešní západní civilizace jako nepříjemné dědictví z předchozích staletí. Nejsme na tom lépe, nejsme Ti kdo můžou na Egypt shlížet z povýšeným nadhledem, naopak máme stejné chyby, je dobré ale také říci, že naše civilizace má i jiné základy na kterých může stavět.

7.poznámka k diskuzi o Tajemství a hledání „KONEČNÉ ODPOVĚDI“
Jenže tady stále zůstává
„TAJEMSTVÍ“ máme hodně málo znalostí abychom vyslovili konečnou a jasnou „TEORII VŠEHO“, mnozí se této myšlence brání, mnozí si myslí, že „KONEČNOU ODPOVĚĎ“ vlastní, že jsou venku a dívají se skrz své znalosti na nás, kteří si dovolují vyslovit pochybnosti, smutnou a zároveň ale jistou pravdou je, že všichni jsme „UVNITŘ“ procesu změny. „OSUDOVOST“ a „jednotná teorie všeho“ jsou cestou právě od setkání s Třináctou komnatou, které nás ale vždy vede hodně hluboko, až tam kde padají všechny naše masky – napsal jsem k tomu i sérii pěti článků s názvem Těžká cesta k probuzení a také zatím dva díly Třinácté komnaty, jsou zde na gnosis9, pro inspiraci.


8.poznámka k diskuzi o „trhání pravdy na kousky“

Docela „hodně“ mi vadí když někdo utrhne kousek proroctví tady, kousek tam a vytváří falešnou shodu, příkladně v jednu chvíli cituje Nostradama a pak když se mu to hodí do „mozaiky“ osudové pravdy vytrhne třeba citát z Bible, většinou z kontextu. Existuje celá řada falešných „vidoucích“ proroků, příkladně můj „sopečný“ prorok z filmu 2012, který plácá páté přes deváté a nic z toho nedává smysl, odvolává se na všechny možné zdroje a hraje si se slovy za účelem vyvolat strach. Přesně ve filmu 2012 je scéna, kdy hlavní hrdina si s ním chce povídat a vidí hodně „naivní“ video na obrazovce notebooku. Sopečný prorok kultu 2012 je úspěšný prorok, ve filmu mu nakonec vše dá za pravdu, ale ve skutečnosti? Nevyvolá zase falešné proroctví ve svém důsledku jenom čistou atmosféru strachu?

9.poznámka o cestě k poznání pravdy

Nebojujte, je to zbytečné a ani o krok to nikoho nepřiblíží aspoň kousku pravdy. Vy máte informací dost, něco jiného je kolik z toho co považujete za fakta jsou skutečně fakta, je dobré si uvědomit, že mnohé informace které uvádíte jako fakta jsou pouze převzaté z různých „zdrojů“. Internet je jak jsem již několikrát psal zdrojem informace a dezinformace. Je na Vás zda jdete až k jádru a autorovy informace dostatečně do hloubky ověřujete. (vždy odněkud čerpáte). Dalším problémem je co z fakty děláte (když už si dostatečně z několika zdrojů ověříte, že jde o informaci pravdivou), jde o to, že vytváříte svoje subjektivní teorie (na což máte právo) ale docela už je zvláštní co dokážete vytvořit za finální teorie. Chcete pojmout vše, vytvořit nezpochybnitelnou teorii všeho a mrzí Vás pak většinou v diskuzích, že Vás i když máte třeba částečně pravdu, čtenáři odmítají Vaše teorie jako celek, právě proto, že si nedokážete od svých teorií udržet odstup. Jste schopen své teorie poopravit nebo i zavrhnout když se prokáže, že mnohá „fakta“ nejsou fakty ale subjektivní pravdou? Vždyť nejdůležitější je čas od času provést revizi poznání, na sebe aplikuji raději denní revizi, osobně vím, že je dobré právě začít u sebe, tvrdě jít po každém slově které napíšu, tvrdě jít po svých stopách a vracet se k jádru toho čemu věřím každý den. Jako autor vím, že za dobu kdy zveřejňuji své názory na internetu, bych mnohé „výtvory“ raději ani neviděl (je dobré každý svůj článek vidět jako omylné vyjádření svých názorů) pak se na sebe nebudete vázat v soběstřednosti a budete mít dobrý odstup od každého svého článku. Gnosis9.net je tu od toho ne abychom si hráli na nezpochybnitelné mistry a proroky (na to jsou sekty a společenství vyvyšující neomylné guruy), ale abychom dokázali nabídnout vlastní ojedinělou vizi získanou hlubokým poznáním (v očekávání reakce) a našli aspoň malý kousek pravdy společně. Možná by Vám svědčilo zaměřit se maximálně na osobní „duchovní“ cestu a ne se věnovat „výchově“ a „hodnocení druhých“ a jejich „spirituální úrovně“. Nevím jak toto přijmete, ale nedokážu s Vámi sdílet Vaše teorie, nedokážu „slepě“ následovat „teorie všeho“, nedokážu přestat odporovat „sopečným prorokům 2012“ a jednoduchým závěrům. A přesto máme něco společného a to touhu po pravdě, což považuji za základ do smysluplného života a do další diskuze.

Reklamy
  1. Zatím nemáte žádné komentáře.
  1. No trackbacks yet.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: