Úvodní stránka > Kult nebo Hnutí 2012? > Kult 2012: Hnutí nebo Kult 2012: Zcela neTransformační poselství o neMoudrosti (6)

Kult 2012: Hnutí nebo Kult 2012: Zcela neTransformační poselství o neMoudrosti (6)

Je jasné, že ze dne na den nepřestanou mnozí tvořit dokonalá nová svatá poselství, stále budou přicházet dokonalí (M)učitelé, (Ne)svatí, Indigové (mega)hvězdné děti, neskončí jen tak hladce také doba poselství zkázy magického roku 2012, nepřestanou taky z minuty na minutu chrlit vesmírní přemoudřelí učitelé svůj chanelingový proud a až přejde rok 2012 zase bude vytvořeno další nové hnutí, kajícnicky se obracejíce k novým, tentokrát nezkomoleným poselstvím vázaným na nové datum.

V červenci 2009 jsem zjistil, že se tématu Hnutí nebo Kult 2012 věnuji už skoro dva roky, v předchozích článcích jsem se snažil poukázat na hloubku rozmanitosti tohoto postnewage směru. Opravdu do hloubky sledovat nové spirituální cesty může být zajímavé, inspirující, ale také odstrašující. Přínosné tím, že nám tyto nové spirituální cesty ukáží neoprávněně opomíjená témata, které mohou nám osobně, na naší vlastní cestě otevřít oči na cestě poznání. Stejně tak nás mnohé z nových duchovních cest může inspirovat k otevření nového tématu k zamyšlení, i k cestě gnostického prožití dlouho očekávané odpovědi. A nebo což považuji za největší přínos mého zamyšlení nad novými cestami, začít si klást do hloubky nové otázky. Je tu ještě jiné pochopení této cesty. Když se vydáte cestou od religionistiky k duchovní, spirituální cestě, stojíte mezi dvěma světy. Mezi světem chladné analyzující vědy, která vylučuje hledání subjektivního pohledu, ale spíše nahlíží s pozice mimo spirituální cestu aniž by určovala a charakterizovala pravdivé od nepravdivého. Druhým světem je svět samotné osobní duchovní, spirituální cesty. Pro badatele, amatérského religionistu a hledače absolutna při syntéze pohledu religionisty a subjektivní duchovní cesty se rozevírají netušené možnosti. Při této subjektivní badatelské činnosti, při porovnávání a zkoumání náboženské cesty stojíme na začátku před Tajemstvím. Toto Tajemství je výzvou i odměnou jen pro Ty, kdo přistupují k hledání a syntéze religionistiky a vlastní duchovní cesty s respektem k pravdě, bez tohoto přístupu je cesta zkoumání prázdná a nepřináší nic jiného než vlastní falešné uspokojení nad (dobře) vykonanou prací. Na této stezce se musíte rozejít s přezíravostí, subjektivními povýšeneckými představami o vlastnictví jediného správného pohledu na věc. Jen člověk, který si přestane dávat nové výzvy, jen člověk, který se spokojí s určitou jednoduchostí, uzavírá svoji duši cestu do falešného, z knih vyčteného poznání a staví sám sobě překážku na cestě poznání.

Za dobu kdy píšu k tématu Hnutí nebo Kultu 2012 jsem obdržel docela dost emailů s kladným nebo naopak silně negativním podtextem. Začali se mi ozývat lidé o kterých jsem se zmínil v některém s článků a pak lidé, kteří se cítili dotčeni tím, že jsem si dovolil napsat o jejich milovaných ikonách s jiného úhlu pohledu. O článcích na téma Hnutí nebo Kult 2012 se vedly diskuze na více místech, ne jenom na gnosis9.net, diskuze k tomuto tématu žily svým vlastním životem i na blozích a webových stránkách s podobnou nebo blízkou tématikou. Jelikož se věnuji hloubkovému průzkumu webových stránek duchovních cest a hledám nové myšlenky, sleduji rozmanité diskuze, mnohdy jsem narazil na dost zvláštní pohledy na téma Hnutí nebo Kult 2012. Dost často se mi také stává, že jsem citován, někde s respektem k mé osobě i když se mnou ne vždy všichni souhlasí (vážím si těch kdo dokáží osobně napsat v čem vidí přínos mých myšlenek a dokáží se podepsat, vážím si i těch s opačného spektra, těch podepsaných).


(1) Moudří učitelé, kult osobnosti a zvěstovatelé jediné pravdy

V Hnutí nebo Kultu 2012 se vyskytuje mnoho učitelů, zvěstovatelů (jediné) pravé pravdy, moudrých až přemoudřelých učitelů, nových sektářských vůdců nebo lidí s touhou ukazovat druhým novou cestu k plnému životu. Článek za článkem, kniha za knihou, sepisování nekonečných channelingových poselství od tajemných vesmírných nebo praduchovních entit (vnitřně si mnohdy odporujících), také vznikají povzbuzující transformační dopisy a další materiály a díky internetu se šíří neskutečnou rychlostí od osoby k osobě.Málokdo se ptá kdo stojí v pozadí tohoto nekončícího přísunu informací, málokdo s nových hledačů absolutna přemýšlí kdo je skutečným autorem těchto mnoha poselství. Hodně málo autorů na internetu zaklínajících se Hnutím nebo Kultem 2012 se pod své výtvory podepisuje plným a pravým jménem, v oblíbenosti jsou jména andělů, duchovních bytostí, staroegyptských a jiných božstev, duchovních vůdců s prapodivnými jmény. Samozřejmě jsou vyjímky a přesto, že mnoha poselstvím od určitých autorů nevěřím, stále pročítám raději podepsaný článek od konkrétního autora než od neurčité ikony na internetu. Psát pod vlastním jménem je mnohým autorům proti srsti, schovávat se za předuchovnělými jmény jim naopak přijde přirozené.Vždy mě zajímá jaký důvod vede autora nebo autorku k obavě, že pod vlastním jménem nemůžou publikovat, pokud přece přináším něco nového a smysluplného můžu se přece bez ostychu podepsat?


Co se týče samotných autorů ať otevřeně se hlásících ke svém pravému jménu nebo ke své podivné internetové osobnosti je mezi nimi obrovský rozdíl. Někteří autoři mouder a předuchovnělých rad vytvářejí rozsáhlá díla o vděčných tématech, která zrovna jsou v kursu, příkladem čím více se použije termín Transformace, Májský kalendář, ekologická výchova, andělská terapie, indigové dítě, tím více jsou daná dílka vyhledávaná vyhledávači na internetu. Je to obrovský příval, až dokonalá posedlost jak udělat článek od duchovního (m)učitele atraktivní, jak mu přidat na falešné čtivosti, stačí opravdu použít oblíbené termíny, i když autor nebo autorka ve skutečnosti nic nového nesdělí. Mnohým to opravdu vyhovuje, mnohým nejde o to se něco nového dozvědět, ale spíše o to být stále usazen v jediné, nekonfliktní pravdě, probuzení z takové pravdy je pak hodně nepříjemné. Mnohdy jsem se ptal sám sebe, kde se bere v lidech posedlost a podivná odvaha prohlásit se za duchovního učitele, za moudrého jogína, za Zvěstovatele (pravé a jediné) pravdy, za vtělení anděla, za Indigové (hvězdné) dítě? Kde se bere taky odvaha k tomu takové jedince poslouchat a následovat jejich kult osobnosti, kde se bere v hledačích absolutna ochota podřizovat se každému, kdo jenom naznačí nebo odcituje kousek vlastního moudrého nebo přemoudřelého textu, nebo si prostě vypůjčí s některých (svatých) knih nějaký úryvek a zasadí ho lidově do vlastní zahrádky. Je dobré sledovat tzv. moudré muže a ženy, je dobré sledovat mudrce s pomyslnými býlími vousy a vlasy, kteří zvěstují svá dokonalá poselství,  je dobré vidět kdo se skutečně dokáže skrývat za maskou například indigového dítěte. Mnozí přemoudřelí muži i ženy přinášející (ne)svatá poselství, nesmyslné víkendové (prosperující) kurzy o čemkoliv (andělská terapie, tarotové kurzy, channelingové vyučování, transformační kurzy a přednášky) by měli jasné slyšet tuto otázku, proč vlastně dělají to co dělají a z jakého důvodu? Týká se také i těch kdo prodávají knihy o Transformaci a přiživující se na channelingu a dalších tématech Hnutí nebo Kultu 2012. Udělat si z duchovního poselství zdroj financí, dostávat s lidí za každý (spirituální) kurs nebo vyučování nebo setkání určitý obnos financí klade na každého takového organizátora hodně otázek, za co si vlastně nechává platit (jsou tyto peníze určeny pouze k tomu aby zaplatili pronájem prostor k různým sezením nebo je jejich výběr zdrojem obživy přednášejícího). Předávám nové informace, které někam hledače absolutna opravdu povedou nebo jsou mi moji bližní jenom zdrojem laciného zisku a zneužívám tedy jejich nekritického přístupu, jednoduché podřízenosti a jejich upřímné touhy po pravdě? To je tvrdá výzva jak ke starým nebo novým duchovním cestám na jejich cestě (když jsem tuto výzvu předložil poprvé strhla se dost velká bouře a tvrdá, manipulující nepřínosná diskuze, kterým se raději vyhýbám).


(2) Zneužití duchovních textů starých i nových duchovních cest

Je jenom otázkou času, kdy Ti kdo jsou ohlupování na duchovních cestách Hnutí nebo Kultu 2012 se zamyslí nad tím, jaká že to vlastně přijímají poselství. V tento okamžik uvidí že mnoho autorů, kteří se uchytili jako úspěšní autoři duchovních knih a textů přinášejí svá poselství podivným způsobem. Oblíbenou fintou je zneužít nějaký text Bible, Koránu, Avesty, Upanišad a dalších náboženských knih mnohých starých spiritualit, dát mu jiný, nejlépe revoluční význam, udělat z těch kdo ho vnímají jinak podle své vlastní duchovní cesty blázny a postavit se do čela nového alternativního hnutí a toto poselství šířit díky internetu do každé mysli náchylné k přijetí takového (ne)svatého poselství. Na pomezí Hnutí nebo Kultu 2012 tak mohou příkladně vegetovat budoucí sektáři citující třeba Abd-ru-shina nebo některého z nových mystiků např. Emanuela Swedenborga, kteří dokonale namixují poselství o Transformaci takovým způsobem, že nezkušeného čtenáře manipulují do své vlastní vize. Je dobré říct, že každý člověk má právo hledat svůj subjektivní pohled na duchovní cestu, každý člověk má ale také určitou konkrétní povinnost pokud je hledačem absolutna zkoumat co přijímá a vidět taky skutečné nebezpečí manipulace i v takové konkrétní oblasti jako je duchovní, spirituální cesta. Zneužití náboženských knih, vytrhávání částí textu z kontextu, manipulace s texty pro účel ohlupování nekriticky myslících jedinců je pro mě tím nejhorším co se dá na duchovní cestě poznat. Netýká se to jenom  jedinců pod vlivem magického Kultu 2012, stejnou měrou se to týká všech kdo jsou usazeni i na cestě renomovaného náboženství. Je jasné, že ze dne na den nepřestanou mnozí tvořit dokonalá nová svatá poselství, stále budou přicházet dokonalí (M)učitelé, (Ne)svatí, Indigové (mega)hvězdné děti, neskončí jen tak hladce také doba poselství zkázy magického roku 2012, nepřestanou taky z minuty na minutu chrlit vesmírní přemoudřelí učitelé svůj chanelingový proud a až přejde rok 2012 zase bude vytvořeno další nové hnutí, kajícnicky se obracejíce k novým, tentokrát nezkomoleným poselstvím vázaným na nové datum.


(3) Posedlost spiknutím, tajemným, vše zahrnujícím, všudy přítomným:

Poslední dobou kdy sleduji znovu aktivně vývoj Hnutí nebo Kultu 2012 mě zaujala určitá apokalyptická posedlost všudypřítomným spiknutím, je to tak důležitá součást tohoto proudu, že ji nelze přehlédnout. Většinou toto téma zahrnuje syntézu mezi náboženstvím, politikou a osobní duchovní cestou jedince a společnosti jako celku. Ti, kteří pochopili včas, že spiknutí je dobrou šancí k manipulaci mají před sebou úrodnou půdu. Lidé jsou odjakživa fascinováni spiknutím v jakékoli formě. Posedlost spiknutím  se prolíná do duchovní cesty postupně, ale pak se může stát, díky kvalitním autorům chrlícím jedno tajemné spiknutí za druhým, pro mnoho lidí těžkým bahnem, které je znovu stahuje do hry manipulace, ve kterém jsou ochotní pro toho, kdo Tajemství spiknutí sdělil, udělat cokoli. Každý den si sednou k oblíbeným webovým stránkám, sledovat nejnovější zaručeně pravý, důvěryhodný překlad Nostradamových předpovědí za která včas zaplatí svým předplatným, prohledávat každý blog v naději, že mi neunikne žádná informace, která mě ochrání od mimozemské invaze, očkování před (falešnou) prasečí chřipkou (ve skutečnosti tato nemoc je jenom zástěrkou k očipování obyvatel světa a k zeslabení a likvidaci nepohodlných obyvatel) a další zaručeně pravé spiknutí naleznete na internetu při bedlivém hledání mezi číselnými kódy a články od vesmírných přátel. Spiknutí podepírané na každém centimetru strachem z ovládání nás ale nakonec samo může zavést do světa proti němuž Orwellova vize 1984 bude jen slabým odvarem.


Reklamy
  1. Zatím nemáte žádné komentáře.
  1. No trackbacks yet.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: