Úvodní stránka > Kult nebo Hnutí 2012? > Hnutí nebo Kult 2012: Duchovní cesta v proměnách doby, nová naděje nebo slepá cesta? (7)

Hnutí nebo Kult 2012: Duchovní cesta v proměnách doby, nová naděje nebo slepá cesta? (7)

Než se začnu zabývat tématem nového článku musím Vás upozornit, že jste dostatečně staří na to aby jste si vytvořili vlastní názor a že žádný autor to nemůže udělat za Vás, můžu Vám jenom naznačit směr cesty, jít však musíte už sami ( tento citát je z filmu Co mi jen víme? Film pojednává o jiném způsobu vnímání a vyzývá k reakci na nové myšlenky z kvantové fyziky a ukazuje jiný tip myšlení)


Na začátku nového článku k tématu Hnutí nebo Kult 2012 bych chtěl poděkovat všem čtenářům, kteří pro komentování posledního článku využili slušnou a věcnou formu a dokázali ukázat i otevřít věcné podněty k dalšímu, hlubšímu zpracování tématu. Pokud je položena smysluplná otázka, je nutné odpovědět, tato odpověď musí být zpracována právě proto, že je dobré udržovat prostředí dialogu. Téma Hnutí nebo Kult 2012 zpracovávám z jediného důvodu, který má smysl a to je poukázat na současný vývoj ve spiritualitě jednotlivců nebo skupin, které spojuje téma roku 2012. Také neuškodí uvést nadpisy předchozích článků a jejich obsah, tak aby vznikl ucelený přehled o mapování celého fenoménu roku 2012, tak jak jsem si dovolil ho mapovat mezi roky 2007 – 2009. Obsah všech článků také specificky souvisí právě s Českou republikou a vývojem na náboženské a spirituální scéně u nás.


1.článek Náboženský kult roku 2012 jsem napsal v reakci na článek o jednom „objeveném“ českém Indigovém dítěti.


2.článek Je kult 2012 cestou do záhuby lidského rodu nebo cesta naděje? V tomto článku jsem se začal zabývat v hlubší formě tématem roku 2012, bylo nutné ukázat na kořeny tohoto fenoménu, ukázat na nejednoznačnost pojmu Transformacevyužívaném často v písemném projevu autorů píšících o tématu. Závěrem tohoto článku bylo určité varování před falešnou cestou náboženského synkretismu za každou cenu bez úcty k rozdílnému myšlení na náboženské cestě.


3.článek Andělská vlna kultu 2012 – nové náboženství, zkáza nebo bludná cesta? Obsahem tohoto článku byl co nejpodrobnější pohled na Andělskou vlnu v Hnutí nebo Kultu 2012, předložená fakta o čtyřech pilířích a polemika nad nimi.


4.článek Kult 2012 – Transformace, příliv nových energií, ztracení mesiášové Hlavním tématem tohoto článku byl znovu termín Transformace, dále také hodnocení dopadu filmu Den, kdy se zastavila Země a pojednání o nekonečném přílivu energií a poselství vztahujících se k 21.12 2012 a Transformaci. Závěrem jsem se dotknul tématu stále přicházejicích nových mesiášů a jejich vlivem na lidské osudy.


5.článek Kult 2012: Posedlost apokalyptickým myšlením, slepá cesta pro 21. století Tento článek se zabývá myšlenkou očekávaného náhodného nebo řízeného destruktivního zániku lidského společenství, tedy apokalyptického myšlení. Není určitě od věci nazvat tuto posedlost jedním ze stěžejních bodů v myšlení západního náboženského i nenáboženského člověka, není od věci tuto posedlost apokalyptickým myšlením nazvat šílenstvím a překážkou k hledání smysluplného obrazu budoucnosti, jemuž je vystaven člověk od svého dětství.


6.článek Hnutí nebo Kult 2012: Zcela neTransformační poselství o neMoudrosti V tomto článku se zabývám těmito třemi tématy: Moudří učitelé, kult osobnosti a zvěstovatelé jediné pravdy, zneužití duchovních textů starých i nových duchovních cest, posedlost spiknutím, tajemným, vše zahrnujícím, všudy přítomným.


Z hlediska upřesnění je potřeba říci, že vše co svými články sděluji, není předkládáno s pozice učitele moudrosti, nebo neomylného gurua, je to předkládáno z pozice člověka, který chce upozornit na některá nepříjemná fakta, manipulaci a další nebezpečné jevy jejichž společným faktorem je magické datum 21.12.2012. Tohoto pojetí se držím od prvního článku, kterým jsem začal vyjadřovat svoje znepokojení k tématu Hnutí nebo Kult 2012. Je důležité předkládat si zároveň svá stanoviska, je důležité vést dialog, je důležité nezapomínat, že poznání (gnosi) pravdy nemůžeme získat bez pořádné práce a poctivého přístupu. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem kdo vyjádřili svůj názor a použili k tomu možnost dialogu ve vší slušnosti a bez urážení autora. Vždyť co jiného než úcta k druhému v dialogu může přinést výsledek? Na gnosis9.net se vytvořila určitá stálá komunita lidí, kteří spolu dokáží komunikovat poctivým způsobem. Je dobré poděkovat speciálně čtenářce s přezdívkou Watta, která mě upozornila na určitou rozporuplnost v přístupu k tématu, proto cítím důležitost dovysvětlit některé termíny a teze mnou předkládané.


Co je to Hnutí nebo Kult 2012? Není to jen umělý konstrukt jednoho autora? Existuje vůbec nějaké hnutí, nebo nějaký kult v organizované formě a vázaný na rok 2012?

Abych zachoval otevřený přístup k tématu je dobré upozornit na jednu důležitou věc, když jsem začal psát o tématu Hnutí nebo Kult 2012 věděl jsem s určitostí že nepíšu o nějakém centralizovaném hnutí s řízenou správou v podobné hiearchii jako má například katolická církev. Na druhou stranu jako křesťan vím, že hiearchie (pokud má dobrou, kontrolovatelnou podobu) dokáže určitým způsobem bránit právě chaosu v duchovní nauce, takže má svou smysluplnou výhodu.

V podstatě pokud jsem pojmenoval jednotlivce a spirituální skupiny vázané na téma roku 2012 Hnutím nebo Kultem 2012? tak tím nebylo myšleno nic zlého, jednalo se pouze o pojmenování tohoto fenoménu v době kdy hnutí alternativních spiritualit a přístupu k životu a vědě inspirované hnutím New Age (k tématu Hnutí New Age doporučuji věcnou studii Davida Zbírala New Age a novopohanství) a Vodnářským spiknutím paní Marilyn Fergusonové ztrácelo svůj prvotní potenciál a hledalo se nějaké ústřední téma. Tím tématem se nejenom v České republice ale i v zahraničí mezi alternativními spirituálními skupinami a jednotlivci stalo právě téma roku 2012.


Pevně věřím tomu, že existuje tedy dostatečně velký počet jednotlivců a spirituálních skupin, kteří si do svého pomyslného středu víry dali právě jako jedno z dogmat (základů) datum 21.12.2012. Mnozí z těchto jednotlivců, mnohé z těchto početně významných skupin se váže na společná dogmata (základy), která jsem se snažil popsat v minulých šesti článcích na téma Hnutí nebo Kult 2012. Je dobré si prostudovat právě ta fakta o kterých v článcích mluvím, názor na tato konkrétní fakta se mohou lišit.


Existuje nějaké pozitivní směřování mezi jednotlivci a spirituálními skupinami, kteří se váží na rok 2012?

Myslím zcela upřímně, že právě to dobré, to pozitivní, to co má smysl ve vší té záplavě Náboženských tezí a otázek, odpovědí nových spirituálních cest, je nutné hledat. Nebude to jednoduché, nebude to ani bez skutečného hledání do hloubky mít žádný smysl, ale pokud nezahodíte svůj rozum a intuici do koše nebo se neodevzdáte neomylným guruům má Vaše osobní hledání smysl, ať jdete po cestě starých nebo nových náboženství nebo spiritualit. Pokud se podíváte na situaci v České republice po Sametové revoluci, což je nyní skoro dvacet let, z pohledu religionistiky vidíte po revoluci obrovský nárůst různých duchovních a spirituálních hnutí i nárůst nezávislých jednotlivců zkoumajících život a spiritualitu osobitým způsobem. Za dvacet let se v České republice usadilo velké množství různých sekt a alternativních hnutí, každé s jiným přístupem k životu, stali jsme se svědky příchodu různých indických a jiných guruů a na ně navazujících skupin, stali jsme se svědky rozvoje i českých destruktivních sekt. Vznikají různé duchovní školy, navzájem vedle sebe existují a nahlížejí svět Ducha každá svým způsobem. S rozmachem internetu se předávání myšlenek ještě zrychluje. Je sice riziko, že mnozí při vlastním rozhodování zabloudí a nenajdou cestu po které by někam došli ale na druhou stranu platí, že:


Na této nevyšlapané cestě se před námi děsivě v první chvíli rozevírají rozcestí cest a každá cesta může vést k cíli nebo k dalšímu rozcestí. Můžeme také bloudit a vrátit se znovu a znovu na začátek cesty. Jenže už budeme poznamenáni touto cestou, už budeme o kousek dál. Není důvod se rozčilovat, že bloudíme, není důvod litovat žádného poctivého hledání, není důvod se donekonečna zaobírat myšlenkou, že jsme opět nedošli dále a musíme se vrátit. (Těžká cesta k probuzení)


Na závěr Vám můžu předložit i kritiku na svůj článek a přístup k tématu Hnutí nebo Kult 2012, kterého se mi dostalo od jedné (zasvěcené) čtenářky, která mě na základě jednoho článku dokázala odhadnout i zhodnotit moje osobní důvody k psaní článků. Dozvěděl jsem se že, autor tedy já: „Míchá jabka s hruškama a dělá to stejné, co kritizuje. Lidi se potřebují bavit, ať je to cokoli-třeba zrovna duchovno. Kolik je skutečných a opravdových hledačů? Je to snad i tento Cybervlk, který jen popisuje obecné věci..nooo bych řekla že nee. Dělá mu dobře jeho vlastní důležitost, takže nic nového pod sluncem a ničím mě tento článek neoslovil.“ (Pokud si chcete přečíst celou diskuzi, upozorňuji Vás, že oproti diskuzi na gnosis9.net se diskuze v pravém slova smyslu nekonala, jedná se o diskuzi pod posledním článkem, který mi vyšel i na blogu Silvie Hnutí nebo Kult 2012: Zcela neTransformační poselství o neMoudrosti). Na reakci této čtenářky mě zaráží nejvíce jedna věc,považovat náboženskou, duchovní cestu za hru je docela smutné, připadá mi to jako pohrdání Hledači absolutna, kteří hledání pravdy, lásky a smysluplného přístupu k životu dávají větší přednost než falešné zábavě a materialismu této doby. Jak vědí Indové, doba Kalijugy, temného věku západu i východu je zde.

Reklamy
  1. Vlk
    2009/10/10 (8:31 am)

    Článek na blogu Silvie i s komentáři byl stažen, takže už není možné si přečíst „smysluplné“ reakce některých přispěvatelů, škoda, byly to docela perly. Víc mě mrzelo, že někdo zneužil svobodnou diskuzi k osobním výpadům, což si myslím zbytečně poškodilo cestu dialogu okolo hlavního tématu.

  1. No trackbacks yet.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: